Avaldatud: 11. detsember 2013Kategooriad: Uudised

Kasutatud põllutehnika müük on Eestis marginaalne, sest suured põllumehed eelistavad uut tehnikat ning vanale ostjaid napib. Põllutehnika müüjad vahendavad kasutatud masinaid vaid selleks, et põllumehel, kes tahab neilt uut osta, oleks oma vana tehnika kuskile ära müüa.

Põllumajandustehni­ka müügiga tegele­va AS Tatoli juhatuse esimees Mait Nõmm­salu nentis, et kasutatud põllutehnikaga sai head äri teha 15-20 aastat tagasi, kui paljud talud alles alus­tasid tegevust, ja raha uue masinapargi jaoks nappis. «Praegu aga müüme kasutatud tehnikat prak­tiliselt ainult sellepärast, et saaks ka uut müüa. Põllumees ei saa en­ne ju uut masinat osta, kui tal pole vana kuskile panna,» rääkis Mait Nõmmsalu.

Ta selgitas, et enamasti annab põllumees neile oma vana masina uue liisingu sissemakseks ning nen­de firma tegeleb edasi juba kasuta­tud tehnikale uue ostja leidmisega. Sama praktikat rakendavad veel pal­jud suured põllutehnikamüüjad Ees­tis.

«Mingit äri kasutatud põllutehnikaga kindlasti ei tee. Hea on seegi, kui saad masina maha müüa hinna­ga, millega sa selle põllumehelt ära ostsid,» ütles Mait Nõmmsalu.

TULUTU ÄRI

Ala Talutehnika loobus pruugitud põllutehnika müümisest viie aasta eest. «Me läksime ainult uue tehnika müügi peale üle, sest kasuta­tud talutehnikat on välismaalt kal­lis tuua, garantiisid pole ning nen­de ostmiseks ei anta ka ühtegi toetust nii, nagu antakse uute masina­te ostmiseks,» põhjendas Ala Talu­tehnika juht August Paju «See ei tasu end ära,» lisas ta.

Kasutatud tehnikat ostavad en­nekõike väiketalunikud, kel uue jaoks raha napib või kel on vaja liht­salt abitraktorit, millele ta ei esita suuri nõudmisi. Suurtalunikud aga eelistavad uusi masinaid ning vahetavad oma masinapargi tavaliselt 5000-6000 töötunni või umbes 5-6 aasta pärast taas uute vastu välja. Põhjuseks ei ole üksnes masinate vananemine, vaid seegi, et põllu­mees on haritava maa pinda laien­danud ja tal läheb tarvis võimsamat tehnikat.

AS Tatoli juht Mait Nõmmsalu, kes kasvatab ka ise vilja, selgitas, et tehnika töökindlus on põllumehele ülioluline. Eriti vihmasel aastal sõl­tub tehnikast kogu saagi õigel ajal kätte saamine ja teenistus.

«Teraviljakoristus kestab ainult kuu-poolteist ja põllumehe raha on pandud kõik ühele kaardile. Kui teh­nika jukerdas ja sa ei jõudnud vilja õigel ajal ära koristada, oled kogu ra­hast ilma,» rääkis Mait Nõmmsalu. «Ega kombain lähe katki siis, kui ta kuuri all seisab. Kui on ilus ilm, sõi­dad välja ja masin rikkis, siis on ja­ma. Pärast sajab võib-olla nädal aega vihma, vili hakkab peas kasvama ja ongi kõik, pole midagi korjata.»

Nõmmsalu lisas, et uue kombai­ni liisinguraha võib põllumees tasa teenida paari päevaga. «Kaotada on palju ja seepärast ei taheta riskida,» märkis ta.

Päris vana Vene tehnika läheb enamasti vanarauaks, kuid pruu­gitud moodsamat Lääne tehnikat müüakse nii Eestis kui viiakse võõr­sile. «Me oleme proovinud piiri ta­ha müüa: Lätti, Leetu, Soome, Vene­maale ja isegi Iraaki on meilt põllu-tehnikat ostetud,» ütles AS Dotnuvos Projektai hooldusosakonna juht Mati Pärnpuu. Välismaale on kasu­tatud põllutehnikat Pärnpuu sõnul lihtsam müüa, sest sealt saab mõ­nevõrra paremat hinda ning seal­sed põllumehed ei ole nii nõudlikud. «Nad ei vaja nii head komplekssust kui meie põllumehed,» lausus ta.

Millisel juhul tasuks põllume­hel eelistada uut ja millisel kasuta­tud tehnikat, on Mati Pärnpuu sõ­nul väga keeruline soovitada. «Eks see otsus sõltub ikka rahakoti pak­susest ning otstarbest, milleks teh­nikat vaja on,» märkis ta.

Uute ja kasutatud masinate hin­navahe osas ei kehti mingeid üldi­si reegleid, vaid see sõltub ennekõi­ke masina kasutajast. «Kasutatud tehnika hind oleneb töötundidest, aastaarvust, masina komplekssu­sest, väljanägemisest. Mõnel mehel viis aastat kasutusel olnud traktor näeb välja nagu uus. Teinekord on jälle vastupidi – viis aastat tööta­nud tehnika on niisugune, et meil ei ole sealt midagi tagasi osta. Kõik tuleneb masina omanikust,» selgi­tas Mati Pärnpuu.

Ka AS Tatoli juht Mait Nõmm­salu sõnul on raske hinnavõrdlust tuua, sest hind sõltub paljudest te­guritest, kuid keskeltläbi maksab näiteks viis aastat aktiivselt kasu­tusel olnud tehnika umbes poole vä­hem kui uus.

Kasutatud põllumasinate vali­misel kehtivad AS Dotnuvos Pro­jektai hooldusosakonna juht Mati Pärnpuu sõnul paljud samad reeg­lid, mis kasutatud autodegi ostmi­sel. «Eestist ostes on enamus masi­naid hooldatud seal, kust need os­tetud on. Masina ajalugu tasub jä­rele uurida – mida sellega tehtud on ja mida mitte. Kindlasti tuleb teha ka proovisõidud,» soovitas Pärnpuu

TURUEELIS UUEL TEHNIKAL

Põllumasinate müüjad nendivad, et kasutatud tehnika turul ei ole pä­ris loomulik nõudluse ja pakkumise tasakaal, sest uute masinate ostmi­seks saavad põllumehed toetusi kü­sida, kuid kasutatud tehnika jaoks mitte. See annab märkimisväär­se eelise uuele tehnikale ning vä­hendab kasutatud tehnika müügivõimalusi, mis tõttu ongi tihtilugu raskusi pruugitud masinate turundamisega.

AS Dotnuvos Projektai hooldus­osakonna juht Mati Pärnpuu usub, et tuleval aastal võib eeldada mõningast kasutatud tehnika nõudlu­se kasvu, sest toetuste võimalused on siis piiratumad. «Järgmisel aas­tal tuleb ilmselt vaheaasta, kus neid toetusi ei liigu nii palju, ja tänu selle­le avaneb ehk ka kasutatud tehnika turg rohkem,» lisas ta. 

Kristiina Kruuse,
Postimees (Erileht), 09.12.2013 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/