Avaldatud: 17. september 2014Kategooriad: Uudised

Talunikud hindavad tä­navused teraviljasaa­gid üksmeelselt heaks ja kuivatuskulud mõist­likuks, ent kõvasti kukkunud kokkuostuhinnad muudavad tuleva aas­ta investeeringuvõimekuse nullilähedaseks.

Viljasaakide pärast ei pea sil­mi maha lööma – täitsa korra­likud olid," ütles Patmari talu peremees Ain Rego. "Ka ko­ristas läks õnneks, saime kõik ilusti kuivaga ära ja kuivatikulud olid tänu sellele üsna väikesed."

Nisu kvaliteedi ütles ta pu­huti kõikuvat, aga siiani on see ikka toiduviljaks läinud; rukis olevat väga hea ja odergi jõuti koristada enne, kui see jõud­nuks kasvama minna.

"Aga kõik selle mõnu ja ilu paneb hinnalangus nahka," tõdes ta, et tänavused pingu­tused oodatud-loodetud tule­must ei toonud.

Ka Pühaoru talus jõuti vi­li enne vihmanädalaid koris­tatud.

"Suvinisu ja -raps ainult jäid vihma kätte, aga nisu oli meil üsna vähe ja raps oligi veel pisut toores, see jõudis ilusti järele küpseda," rääkis taluperenaine Maire Uustal.

Saagid hindab ta heaks – välja arvatud seesama suvi­raps, mis põua tõttu natuke viletsamaks jäi – ja kuivatuskaod mõistlikuks. Selle vilja kohta, mida kevadel lukku ei pandud ehk siis tollaste hinda­dega ette ära ei müüdud, pole veel lõplikku otsust tehtud.

"Säilitamisvõimalus on meil olemas, mõnda asja saab kevadeni hoida – nisu ja ehk natuke otra ka, sest loomapi­dajad kogu vajalikku sööta sü­gisel valmis ei osta -, aga toi­duvili läheb ikka juba sügisel ära. Igal sügisel mõtleme, et kevadel tuleks rohkem lukku panna, aga igal kevadel on ik­ka lootus, et hinnad sügiseks tõusevad. Väsitav on maail­ma börsituulte tõmbuses olla – nagu lotot mängiks."

Vihm ja rahe rikkusid saaki

OÜ Lüganuse Agro vili jäi osaliselt vihmade kätte.

"Need kaks vihmanädalat rikkusid asja ära," rääkis fir­ma juht Aare Vent, et koris­tuse lõpetamiseks oleks kulu­nud veel neli päeva. Ilma pä­rast venis lõpetamine aga kol­me nädala pikkuseks. Ja põhi­lise koristusaja madalate kuivatuskulude üle ei saanud pi­kalt rõõmustada, sest viima­ne osa märjalt koristatud vil­ja tegi selle kõik tagasi.

"Suvinisu tuli kõik vihma­pilvede vahelt koristada; oo­data sellega ei kannatanud, siis oleks kasvama läinud. Rukist niimoodi koristada ei saa, see tuli ootama jätta ja viimane ots – 30 hektarit 80st – läkski kasvama. Sellest oli raske lahti saada, kokkuost­jad kirtsutavad sellise peale nina, kui korralikku vilja pii­savalt on."

Suvirapsist käis augusti ha­kul rahe üle ja "koristas" ühe põllu ära.

"Pilv tuli kitsa, umbes 500meetrise ribana mere poolt, sealt sadas pöidlaotsasuurusi raheterasid. Minu kõige ilusamast rapsipõllust jäi ainult üks nurk puutumata. Umbes 40 tonnist rapsist jäin ilma, tonni hind on 300 eurot, nii et rahalises mõttes oli sel­le 20 hektari häving ikka pä­ris korralik kahju ja eelarves kasvas auk veel suuremaks."

Hinnad kukkusid poole peale

"Vilja hinnad on tänavu sel­lised, et…" ei leia Aare Vent õi­geid sõnugi. "Rukki tonni eest makstakse 900 eurot, eelmis­tel aastatel oli tonni hind 1600 – 1700 eurot. Toidunisu eest saab 1600 eurot tonn – seda siis, kui vili esimesse kategoo­riasse läheb -, varem oli 2300-2400 eurot. Ja söödanisu on tä­navu odavam kui oder, vasta­valt 1200 ja 1300 eurot tonn."

Vent nimetab tänavust aas­tat tühiaastaks: kohustused said täidetud, võlgu kellelegi ei jäänud, aga tulu ei tulnud.

"Eelmisel aastal said väeti­sed ja muud asjad juba sügisel valmis ostetud, sel aastal jää­vad need ostud kõik kevades­se, laenu peale. Põllumehel tu­leb tuleval aastal väga ettevaat­likult toimetada ja investeerin­gud üldse ära unustada." 

Külli Kriis, 17.09.2014, Põhjarannik, lk 4. 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/