Kompleksluba hakatakse nõudma alates 400 lehmast ning sõnnikuhoidlat katma ei pea. Niisuguse tulemusega lõppesid keskkonnaministri ja põllumeeste läbirääkimised.

Sel esmaspäeval kohtusid Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder keskkonnamister Keit Pentus-Rosimannusega, et rääkida keskkonna kompleksloast.

“EPK on korduvalt pöördunud keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi poole sooviga muuta keskkonna kompleksloa nõudeid. Kompleksluba veisefarmidele kehtib Euroopa riikidest vaid Eestis ning on seotud väga suure aja- ja rahakuluga,” selgitas EPK asepresident Jaan Sõrra. “Oleme niigi ebavõrdses konkurentsis, sestap tuleb kaotada ebamõistlikud siseriiklikud keskkonna­alased piirangud, millega kaasnevad lisakulud ainult suurendavad lõhet ELi kolleegidega.”

Keskkonnaminister ütles kohtumisel, et Eesti on ühinenud HELCOMi konventsiooniga, mis nõuab Läänemere-äärsetes riikides keskkonnaluba ka veisefarmidele. Kuna farmide suurus pole kindlaks määratud, lepiti kokku, et senise 300 piimaveise asemel nõutakse edaspidi kompleksluba alates 400 lüpsilehmast või 800 veisest.

Loe artiklit edasi Maalehest.