Avaldatud: 18. november 2013Kategooriad: Uudised

Keskkonnaministeerium lükkas tagasi põllumajandusministeeriumi ettepaneku anda oma panus, katmaks poollooduslike koosluste hooldamiseks mõeldud toetuste suurendamisega kaasnevaid kulusid.

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus märkis vastuseks põllumajandusministeeriumile, et keskkonnaministeerium pooldab poollooduslike koosluste säilitamise rahastamisel jätkuvalt integreeritud lähenemist.

Teisisõnu tähendab see, et keskkonnaministeerium toetab ka uuel eelarveperioodil poollooduslike kooslustega seotud infrastruktuuri rajamist ja rekonstrueerimist, samuti poollooduslike koosluste taastamist riigimaal ja loodushoiutoetuse maksmist koosluste toetamiseks eramaal. Seevastu poollooduslike koosluste hooldamine riigimaal peaks keskkonnaministri hinnangul jääma ka edaspidi põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuuluva maaelu arengukava (MAK) mängumaaks.

Kuivõrd põllumajandusministeerium suurendas äsja MAK 2014–2020 kogueelarvet põhiliselt otsetoetuste arvelt 70 miljoni euro võrra, siis teeb keskkonnaminister ettepaneku suurendada poollooduslike koosluste hooldamise toetuse kogueelarvet 33,2 miljonilt eurolt 40 miljoni euroni. Kui MAK-i vahenditest ei peaks aga looduskaitse arengukavas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajamineva poollooduslike koosluste hooldamise toetamiseks piisama, tuleb Keit Pentus-Rosimannuse sõnul riigil kaaluda, kuidas on kõige mõistlikum katta täiendavate poollooduslike koosluste hooldamise kulud – kas on otstarbekas välja töötada täiendav, riigieelarvest rahastatav meede või on selleks muid võimalusi.

Oktoobris pöördus põllumajandusminister Helir Valdor Seeder seoses poollooduslike koosluste toetuste rahastamisega keskkonnaministri poole sooviga saada rahalist tuge poollooduslike koosluste hooldamiseks.

Looduskaitse arengukava kohaselt kasvab taastatud ja hooldatud poollooduslike koosluste pindala 2020. aastaks 45 000 hektarini. Poollooduslike koosluste tegevuskavast tulenevalt on kavas aastaks 2020 taastada veel 18 000 ha poollooduslikke kooslusi, kuid uus maaelu arengukava võimaldab toetada vaid 35 000 ha hooldamist.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetusmäärade kohta on tegevuskavas põllumajandusministri sõnul öeldud, et need ei vasta tänaste hinnatasemete juures kulutustele. Samas pole poollooduslike koosluste toetus Seedri kinnitusel ainus, mille toetusmäär uuel perioodil väheneb ning ei kata toetusesaajate tehtud tegelikke kulusid või saamata jäänud tulu, see juhtub ka paljude teiste keskkonnatoetustega. Seetõttu palub põllumajandusminister keskkonnaministeeriumil leida täiendavaid vahendeid looduskaitse arengukava ja poollooduslike koosluste tegevuskava eesmärkide täitmiseks. “Juhul kui soovime säilitada praegust toetusmäära poollooduslike koosluste pindala suurendamise tingimustes, siis on vajalik, et keskkonnaministeerium kavandaks oma eelarves vastavad rahalised vahendid,” märkis Seeder.

Põllumajandusminister pidas kahetsusväärseks, et poollooduslike koosluste tegevuskava koostamisel ei ole järgitud kaasamise hea tava põhimõtteid. Kuigi poollooduslike koosluste tegevuskavas on ette nähtud mitmeid kohustusi põllumajandusministeeriumile ja mitmete tegevuste rahastamine põllumajandusministeeriumi valitsemisala vahenditest, siis põllumajandusministeeriumiga tegevuskava kooskõlastatud ei ole, märkis Seeder.

Põllumajandusminister lisas, et tegevuskavas toodud looduskaitsenõustajate arvu suurendamine ning poollooduslike koosluste hoolduse kvaliteedi kontrolli parendamiseks ettenähtud tööjõu ja töövahendite kulud ei saa kindlasti tulla põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarvest.

“Oleme jätkuvalt seisukohal, et kui Natura 2000 ja poollooduslike koosluste rahastamine tuleb MAK 2014–2020 vahenditest, siis keskkonnaministeeriumi panusena peaks olema tagatud keskkonnaameti spetsialistide pädevus ja nende töövahendid. Rõhutame veel kord, et toetuse rakendamise oluline eeldus on ka andmebaaside korrektsus,” nentis minister Seeder. 

Ain Lember,
Saarte Hääl, 16.11.2013 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/