Avaldatud: 5. märts 2018Kategooriad: Uudised

Maaelu Edendamise Sihtasutus
05.03.2018. Viljandi

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistuse konsulendid kohtusid Pärnumaal, et pidada nõu lähiajal jõustuvate muudatuste üle ning analüüsida nõuandesüsteemi tulevikku.

Kohtumise ajendiks olid ühelt poolt olulised muudatused pindalatoetuste taotlemise nõustamises (e-PRIA tugiteenus) ning teiselt poolt uue põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PõKa)  koostamise protsess.

Pindalatoetuste taotlusi PRIA tänavu enam paberil vastu ei võta ja kõik taotlused tuleb esitada läbi e-PRIA keskkonna. MESi nõuandeteenistuse konsulendid on valmis taotlejaid nõustama ning Maaeluministeerium on lubanud, et vajaliku muudatuse jõustumise järel toetatakse e-keskkonna kaudu taotluse esitamise nõustamist kuni kahe tunni ulatuses 100% toetusmääraga ehk teisisõnu taotlejale sellega lisakulu ei kaasne. Küll aga tekitab see tõenäoliselt olukorra, kus kõigi soovijate nõustamiseks konsulentidel aega ei jagu.

„Kuigi taotlemisperiood on märgatavalt pikem, näitab varasemate aastate kogemus, et valdav enamus taotlejaid hakkab sellega tegelema alles tähtaja lähenedes. Kuna lepingutingimuste tõttu on sel aastal toetatavat nõuannet võimalik osutada vaid MESi konsulentidel, siis on tõenäoline, et nõudlus on suurem kui konsulentide jõudlus,“ selgitas nõuandeteenistuse juht Leho Verk. „Konsulentide sõnum pindalatoetuse taotlejatele on, et nende poole tuleb pöörduda võimalikult varakult, soovitavalt kohe taotlusperioodi alguses ning nõustamise aeg tasub ette broneerida.“

Lisaks ei tohi kliendid unustada, et e-teenuste kasutamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart koos vajalike PIN-koodidega. Vajadusel saab ID-kaardi sertifikaate uuendada märtsis lõpuni.

Seminari teine päev pühendati konsulentide ootustele ja tulevikuvisioonile. Uue põllumajanduse ja kalanduse arengukava koostamise käigus kavandatakse teadmussiirde tulevik kuni aastani 2030 ning konsulentide jaoks on oluline, et nende nägemust ja praktilisel kogemusel põhinevat asjatundmust käsitletaks olulise sisendina PõKa koostamisel. Konsulendid tõdesid ühiselt, et nõuandesüsteem on pidevast muutmisest ja reformimisest stressis, millest välja tulemiseks on vaja stabiilsust ja töö ladusat korraldust. Samas on tulevikku vaadates mitmeid ümberkorraldusi ja arendustegevusi siiski väga vaja, kuna tänases jäigas raamistikus toimides ei ole võimalik tagada piisavat nõustajate järelkasvu ega luua eeldusi heaks koostööks teadusega.

MES nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente. Olenevalt nõustamisvaldkonnast on nõuandeteenused toetatavad valdavalt 90% ulatuses, finantsnõuanne kuni 50%. Väikestele ja alustavatele ettevõtetele mõeldud mentorlus on toetatav 100%. Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.
Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Teate edastas:

Jane Lumiste
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
jane.lumiste@pikk.ee
Tel: 56 481 953
Oru 21, Viljandi
www.pikk.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/