Tartu Postimees, 26.06.2013

Tänasest 30. juunini toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses rah­vusvahelise taimkatteuurimise as­sotsiatsiooni aastakonverents. Ees­ti suurimale teadusfoorumile kogu­neb enam kui 450 teadlast 41 riigist arutama protsesside üle, mis kujundavad taimede elurikkust, sealhulgas inimtegevuse mõju taimkattele.

Tartu ülikooli taimeökoloogia professori akadeemik Martin Zobeli sõnul on see suurim teadus-foorum, mis Eestis kunagi korral­datud. Asjaolu, et konverentsi just Eestis peetakse, sai Zobeli kinnitu­sel võimalikuks ainult tänu sellele, et siinsed ökoloogid ja taimetead­lased on rahvusvaheliselt tuntud.

Osavõtjate hulgas on maailma tuntuimad ja enim tsiteeritud taimeökoloogid, kellest mitu esi­neb konverentsil ka pikema loen­guga, näiteks David Tilman Minne­sota ülikoolist USAst. Ta käsitleb bioloogilise mitmekesisuse kujune­mist ning selle olulisust ökosüstee­midele.

Viie päeva jooksul peetakse 182 ettekannet ning tutvustatakse 192 stendiettekannet. Eesti taimkattega tutvumiseks viiakse maailma tai­meteadlased ekskursioonidele Ees­ti ökosüsteemidesse. Näiteks külastatakse Endla raba, Laelatu puisnii­tu ja Järvselja ürgmetsa.