Avaldatud: 1. november 2013Kategooriad: Uudised

Euroopa Komisjon vähendab liikmesriikide tänavusi pindalatoetusi ja piimasektori eritoetust 2,45% võrra. Vähen­damist rakendatakse, kui ko­gusumma ületab 2000 eurot.

"ELi põllumajanduseelarves kaetakse otsetoetuste vä­hendamise abil kokku 902,9 miljoni euro suurune puudujääk," selgitas põllumajan­dusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti. Sellel on kaks peamist põhjust. Esiteks liidu laienemisega seotud kulutu­sed ja teiseks loodud kriisireserv eriti raskete turuolukor­dade pehmendamiseks.

Kui kriitilisi olukordi 2014. eelarveaastal (algas 16. ok­toobril 2013) ei teki või ka­sutatakse vahendeid vähem, makstakse kasutamata raha otsetoetuse taotlejatele pro­portsionaalselt algsele otse­toetuse vähendamisele tagasi.

Määruse eelnõu on saade­tud liikmesriikidele aruteluks. Otsus pole veel lõplik, sest kol­mepoolsed läbirääkimised Eu­roopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel pole lõppe­nud. Lõplik otsus peab tulema 1. detsembriks, kui liikmesrii­gid peavad hakkama toetusi välja maksma.

Lemetti eeldab, et 2013. aasta otsetoetusi vähendatak­se kindlasti. Esialgsete arvu­tuste kohaselt mõjutaks otse­toetuste vähendamine Eestis u 5645 taotlejat ja välja maks­takse planeeritust 2,02 miljo­ni euro võrra vähem. Edasine sõltub ELi eelarve tulude ja kulude tegelikust kujunemi­sest edaspidi.

"Eks see ole jälle tüüpiline lugu, et lubadusi on jagatud, aga raha pole," võtab uudise lühidalt kokku Tartu Agro ASi juht Aavo Mölder.

Maaleht, 31.10.2013

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/