Avaldatud: 18. veebruar 2013Kategooriad: Uudised

Suurpõllumeeste hiljutine ettepanek vähendada Leader-meetme osakaalu ja lõpetada mittepõllumeestele maaelu mitmekesistamise toetuse maksmine on esile kutsunud mitmete maaeluorganisatsioonide vastulause.

“Oleme seisukohal, et Leader-meetme osakaal MAK-is ei tohi mingil juhul väheneda, pigem peab see uuel perioodil kasvama ja saama lisaressurssi nii külameetmest kui ka põllumajanduslikele suurtootjatele suunatud ressurssidest, et toetada seeläbi nii kogukondade kui ka külaelu arengut ja tekitada piirkonnale tervikuna suuremat lisaväärtust,” vahendab põllumajandusministeeriumile saadetud pöördumist, millele on alla kirjutanud EVEA, liikumine Kodukant, MTÜ Eesti Mõisate Ühendus, MTÜ ETNA Eestimaal, Eestimaa Talupidajate Keskliit, MTÜ Setomaa Valdade Liit ja MTÜ Eesti Maaturism, ajaleht Saarte Hääl.

Nad ei ole rahul, et majandustegevuse mitmekesistamise toetuse saamiseks peab ettevõte olema edaspidi senise 12 kuu asemel tegutsenud vähemalt 36 kuud. Toetust tuleb anda siis, kui seda reaalselt ja kõige rohkem vajatakse, mitte siis, kui ettevõte on tõestanud, et saab ka ise hakkama. Mikroettevõtjate kõige suuremad probleemid ja toetusvajadused ilmnevad ettevõtluse alustamisel ja esimese kolme aasta jooksul ellujäämise korral, mitte neljandal ja hilisematel tegutsemisaastatel. Olulisimaks näitajaks peab saama loodud töökohtade arv, mis eeldab enam mittepõllumajandusliku ettevõtluse arendamist ja juba tegutsevate mikroettevõtete laialdasemat toetamist uute toodete ja teenuste arendamisel.

Teine probleemne punkt on pöördumise autorite hinnangul toetuse kavandatav maksimaalne summa (100 000 eurot perioodi jooksul), mis ei võimalda saada mõistlikus proportsioonis toetust sellistele investeeringutele nagu ajaloolisel ja arhitektuurilisel pärandil põhinevad turismiobjektid, mahajäänud hoonete kasutuselevõtmine, kasvupotentsiaaliga mikroettevõtetes tootmisvõimsuse oluline suurendamine ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtt.

Samuti ei olda päri sellega, et nii nagu mitmekesistamise meetmes on ka metsasektori mikro- ja väikeettevõtjatele kavas kehtestada olulised täiendavad kitsendused toetuste taotlemisel: eelnev majandustegevus vähemalt kolm aastat ning lisaks piiratakse toetuse maksimaalset summat eelneva majandusaasta kahekordse käibega.
 

Aive Mõttus, Maaleht (18.02.2013)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/