Avaldatud: 25. juuni 2014Kategooriad: Uudised

Maaelu uue arengukava kohaselt saavad lambakasvatajad 2015. aastast hakata taotlema loomade heaolutoetust. Toetus on mõeldud senise loomade karjatamise toetuse jätkuna ja suuri erinevusi uus meede kaasa ei too. Toetuse saamiseks tuleb lambaid suveperioodil karjatada, karjamaa piirdeaiaga ümbritseda ja andmed karjatamise kohta kirja panna.

Uue nõudena tuleb enne karjatamisperioodi kindlaks teha, kas loomadel on siseparasiite. Parasiitidega nakatunud loomi tuleb enne karjatamist ravida, et vältida haigustekitajate sattumist karjamaale.

Samas ei ole toetuse saamine enam seotud viieaastase kohustuseperioodiga. Toetust taotletakse üheks aastaks ja edaspidi võib loomade heaolu kohustust aasta kaupa pikendada. Toetusmäär on 9 eurot lamba kohta.

Soovi korral võib lambakasvataja valida täiendava lisanõude, mille kohaselt tuleb lammastele tagada pääs ehitisse, mis kaitseks halbade ilmastikutingimuste ja kiskjate eest. Lisanõude täitmise eest on võimalik toetust saada 16 eurot lamba kohta. Lisanõuet on mõtet valida tootjal, kelle karja on rünnanud hundid või koerad või kelle karjamaade lähistel on lambaid murtud.

Lisatoetuse saamiseks tuleb lambad ööseks loomakasvatushoonesse või kiskjakindlasse aedikusse ajada. Aedikus peab olema ehitatud varjualune, mis kaitseks loomi halbade ilmastikutingimuste eest. Karja on võimalik kaitsta ka muude meetoditega, näiteks kasutades väljaõpetatud karjakoeri, kuid pidasime kiskjakindlat ehitist siiski turvalisust kõige paremini tagavaks ning seega loomade heaolu enim suurendavaks meetmeks.

Loomade heaolutoetust tohib maksta vaid nende nõuete täitmise eest, mis tagavad loomade suurema heaolu võrreldes seadusandlusest tuleneva baastasemega. Nimetatud toetust ei maksta seega tegevuste eest, mis tulenevad põllumajandusministri 27.08.2009. a määrusest nr 91 (“Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) ja mis samuti näevad ette looma kaitsmist kiskja rünnaku eest. Kuna tegemist on õigusaktist tuleneva nõudega, siis selle täitmist arengukava vahenditest toetada ei saa.

Enne toetuse rakendamist peab nõuded heaks kiitma Euroopa Komisjon.

Loomakasvatushoonete, varjualuste, kiskjakindlate aedikute ja karjaaedade tegemiseks on võimalik taotleda investeeringutoetust.

Merje Põlma 
põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist 
21.06.2014, Merje Põlma, Saarte Hääl 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/