Mullune piimatoodang kasvas 4% võrra 721 400 tonnini lehmade tootlikkuse kasvuga.

Esialgsetel andmetel toodeti 2012. aastal 721 400 tonni piima, mis oli 4% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Piimalehmade arv varasema aastaga võrreldes ei muutunud, kuid piimatoodang lehma kohta suurenes.

Pärast väikest langust 2009. aastal, on piimatoodang viimase kolmel aasta võrreldes eelmise aastaga kasvanud.

Aasta lõpu seisuga oli Eestis 249 000 veist, sealhulgas 96 200 piimalehma. Varasema aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 4% rohkem, aga piimalehmade arv on jäänud samaks. Piimalehmade arv on viimase kümnendi jooksul olnud langustrendis, ent viimastel aastatel on nende arv stabiliseerunud.

Samas keskmine piimatoodang lehma kohta on pidevalt suurenenud. 2012. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 7377 kilogrammi ehk 209 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Aasta lõpus oli Eestis 377 200 siga ning 90 200 lammast ja kitse. Sigade arv suurenes aastaga 3% ning lammaste ja kitsede 2%.

2012. aastal toodeti 174,8 miljonit muna, mida oli 5% vähem kui aasta varem. Majapidamistes tapeti või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 113 200 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang vähenes aastaga 4%. Seejuures veise-, sea-, linnulihatoodang vähenes, lamba- ja kitselihatoodang aga suurenes.Loe lisaksTeravilja toodeti plaanitust vähem.

Rivo Sarapik, Äripäev (28.01.2013)