Alles see oli, kui toimus üle-eestiline suurüritus «Ava­tud külaväravad», et linla­sed saaksid tulla juurte juurde või niisama maaelu uudistama. Kiirelt on asjad läinud aga palju konkreet­semaks.

Mõned nädalad tagasi võis lehest lugeda Nopri talu peremehe Tiit Niilo ja Misso valla üleskutset noortele peredele tulla maa­le elama ning maaelu eden­dama, kusjuures tulijatele pakutakse lausa nii töö-kui elukohta. Viimaste uudiste põhjal olevat kind­laid huvilisi kümme.

Eelmisel nädalal potsatas

aga meilikasti MTÜ-de Partnerlus, Meie Otepää, Kating Noored, Setomaa Valdade Liidu jt omaalga­tuslike organisatsioonide info kavandatava Eesti esi­mese külaelumessi «Maale elama» kohta.

Messil plaanitakse kok­ku viia praegused külaaktivistid ning potentsiaalsed uued külaelanikud-pered. Aktiivsed külakogukonnad saaksid messil endast tea­da anda ning inimesi maa­le elama kutsuda, samuti oskaksid nad jagada infor­matsiooni, mida uus elanik vajab – tühjad elupaigad, kooli, lasteaia olemasolu kvaliteet ja muu.

Soomest üle võetud idee mõte on tugevdada linnast maale elama asumise tren­di, muutes elukohavahe­tuse lihtsamaks ja teadli­kumaks.

Sellised uudised teevad lootusrikkaks, neis tundub olevat konkreetset sisu. Ühest küljest saab otseselt aimu, kui suur huvi maale suundumise vastu ühis­konnas tegelikult on.

Teisest küljest, nagu ka Misso näide tõestab, on kutses rohkem jõudu, kui kutsujaiks on kogukonnad ise, need, kes tõesti nor­maalse elukeskkonna säili­tamiseks teisi inimesi enda, kõrvale juurde vajavad.

Omaalgatustest on ennegi välja kasvanud suured ja kõige suuremad asjad, miks mitte ka nüüd. Samas on ka riigil (valitsusel) alati võimalik mõ­ne konkreet­se program­miga vast­seid külaelanikke toetada.

Ulve Määrits, Koit (11.09.2012)