Maaelu Edendamise Sihtasutus korraldab 8-tunnise töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase täienduskoolituse põllumajandusettevõtete juhtidele ja töökeskkonnaspetsialistidele. Täienduskoolitused toimuvad viiel korral: 27.02 Hiiumaal, 05.03  Raplas, 14.03 Haapsalus, 21.03 Põlvas ja 28.03 Tartus. Koolituse lektor on MES nõuandeteenistuse konsulent Jüri Mets.

Koolitusel saavad osalejad ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, olulistest seadusemuudatustest, võimalikest probleemidest ja nende lahendamisest tööohutuse korraldamisel.

Koolituse tulemusena teab koolituse läbinu töötervishoiu (TTH) ja tööohutuse (TO) alaseid mõisteid ja termineid, oskab töötajaid juhendada ja läbi viia töötajate väljaõpet, teab riskianalüüsi koostamise põhimõtteid ja oskab hinnata ohutegureid, mis võivad töötajat ohustada, on teadlik TTH ja TO seaduse muudatustest (jõustusid alates 01.01.2019).

Lisaks teooriaosale kasutatakse praktilisi näiteid ja videoklippe ning analüüsitakse neid. Teoreetilisele osale järgneb test, mille järel toimub vastuste kontroll ja arutelu.

Täpsemalt lugeda ja koolitusele registreerida saab järgmistel linkidel:

27.02 Hiiumaa https://goo.gl/forms/ZLw286u8qQbHrEXD3

05.03 Rapla https://goo.gl/forms/DgFgkgwxmbwwvkuJ2

14.03 Haapsalu https://goo.gl/forms/Ikji6e4uwX8SA64g1

21.03 Põlva https://goo.gl/forms/kx3PCg1dZyH1Gm5w2

28.03 Tartu https://goo.gl/forms/t4Ws36ZRgnX05XaI2

 

Lisainfo:
Angelika Nöps
MES Nõuandeteenistus
Tel 5308 9961