Avaldatud: 20. juuli 2017Kategooriad: Uudised

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
20.07.2017

 

Maaeluministrit volitati asutama Sihtasutust Eesti Maaelumuuseumid

Täna sai maaeluminister Tarmo Tamm Vabariigi Valitsuselt volituse Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamiseks ja sellega seoses nõusoleku riigivara üleandmiseks.

„Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvanduse kompleksi säilitamine on Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega, sõnas Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Asutatav sihtasutus võtab üle Maaeluministeeriumi hallatavate riigiasutuste ülesanded, milleks on Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Sihtasutuse asutamisega viiakse ühtse juhtimise alla Eesti Põllumajandusmuuseum, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum ja Tori Hobusekasvanduse kompleks, muutmata asutuste füüsilist paiknemist. „Mitme asutuse ja nende eelarvete liitmisega luuakse sünergia, pakutakse töötajatele uusi arenguvõimalusi ning suurendatakse asutuste majanduslikku võimekust, mis loob paindlikkust tegevuste planeerimisel,“ lisas asekantsler Kevvai. „Tekib uus organisatsioon, mis ühendab samas kultuuriruumis tegutsevad üksused üheks märgilise tähtsusega tervikuks.“

Sihtasutusele antakse üle ka Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi valduses olev riigivara, mis asub Tartu ja Pärnu maakondades. Tori Hobusekasvanduse kompleksi liitmine sihtasutusega Eesti Maaelumuuseumid tagab kulude kokkuhoiu ja jätkusuutliku arengu. 10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduskeskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 20152018 üheks prioriteediks on riigivalitsemise reformi läbiviimine. Rahandusministeeriumi juhtimisel viidi läbi valitsussektori asutuste analüüs ning töötati välja ettepanekud ümberkorraldusteks. Eespool nimetatud analüüsi üheks fookusvaldkonnaks on muuseumide võrgu ümberkorraldamine, mis hõlmab ka Maaeluministeeriumi valitsemisalas olevaid muuseume. Samuti lähtutakse 12. veebruari 2014. a kinnitatud Riigikogu kultuuripoliitika põhialuste dokumendist „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, mis annab suunised Eesti kultuurivaldkonna arendamiseks aastatel 2014–2020.

 

Teate edastas:

Angelika Lebedev
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel 625 6255

press@agri.ee 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/