Mentiide kandidaatide avalduste vastuvõtt pikendatud 18. märtsini

Mentiide kandidaatide avalduste vastuvõtt pikendatud 18. märtsini

Maaelu Edendamise Sihtasutus ootab endiselt sooviavaldusi maaettevõtjatelt ja põllumajandustootjatelt, kes soovivad võtta osa mentorprogrammist ning kasutada tasuta kogenuma maaettevõtja nõu ja tuge.

Sobid mentiiks kui:
• oled põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad;
• ettevõtte müügitulu oli viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt vahemikus 4000 kuni 100 000 eurot;
• oled registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris;
• oled motiveeritud mentorprogrammis osalema ning oskab põhjendada oma vajadust mentori järele.

Programmis osalemiseks saada oma CV ja ankeet 18. märtsiks aadressile: info@nouandeteenistus.ee.

Loe mentorlusteenuse kohta lähemalt: http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/mentorlusteenus#.Vt_OvPmLSUk

Lisainfo:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus
Tel.: 731 3650, 5308 9961
E-post: info@nouandeteenistus.ee

2016-03-11T10:00:00+00:00Reede, 11. märts, 2016|Uudised|