Avaldatud: 24. mai 2018Kategooriad: Uudised

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
24.05.2018

 

Kalanduse valdkonna arendamiseks on toetusi välja makstud 17,6 miljoni euro eest, nenditi eile Maaeluministeeriumis toimunud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) seirekomisjoni istungil, kus tutvustati EMKF 20142020 seirearuannet.

 Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petroni sõnul on 2017. aasta maikuu seisuga arengukava meetmete raames kiidetud heaks taotlusi 56,7 miljoni euro eest, millest taotlejatele on välja makstud 17,6 miljonit eurot. „See tähendab, et praeguseks on fondi ligi 129,6 miljoni euro suurusest mahust välja makstud umbes 14%,“ lisas Petron.

„2018. aasta lõpu seisuga toimub rakenduskavas seatud eesmärkide täitmise vahehindamine. Eesmärkide täimine annab võimaluse kasutada 2019. aasta teises pooles seni reservis olnud vahendeid, mis on umbes 6% rakenduskava mahust ehk 7,7 miljonit eurot,“ ütles Petron.

Taotlusvoorud on toimunud 19 meetme kohta, mille raames heaks kiidetud projektidest on 2017. aasta lõpu seisuga jõutud lõpuni ellu viia 152 projekti. Taotlejate aktiivsuse poolest olid populaarseimad meetmed „Püügivahendi parendamise toetus“, mille abil saab soetada selektiivsemaid püügivahendeid ja „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ ehk projektitoetus. Petroni sõnul võib fondi prioriteetidest kõige edukamalt käivitunuks pidada kalanduspiirkondade arendamisele suunatud neljandat prioriteeti.

Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse meetme vahenditega on toetatud kogu kalapüügisektori huve koondava Kalanduse Teabekeskuse tegevuse jätkamist. Sarnane meede on käivitunud jätkusuutliku kalanduse arengu raames; meede on suunatud vesiviljelussektoris teabe vahendamisele ning koondab kõikide valdkonna esindajate huve. Edukalt on käivitunud ka kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsioonitoetuse meetmed, mille üks eesmärk on soodustada kalandusettevõtjate ning teadusasutuste omavahelist koostööd. Töötlemise ja turustamise edendamiseks toetatakse 6 miljoni euroga komponenditehase valmimist.

Lisaks anti seirekomisjoni istungil komisjoni liikmetele ülevaade ka EMKF-i rakendamise hetkeseisust, teavitustegevusest ning tutvustati ka fondi raames planeeritud hindamistegevusi perioodiks 2018–2019.

EMKF seirekomisjoni kuuluvad nii erinevate riigiasutuste, teadlaste kui ka kalandussektori esindajad. Komisjoni peamine ülesanne on hinnata programmi elluviimist ja edusamme ning vajadusel  esitada ettepanekuid tulemuslikkuse parandamiseks.

EMKF 2014–2020 rakenduskava on fond, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF-i vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

 

Teate edastas

Triin Heinaste
nõunik | avalike suhete osakond
625 6108
Maaeluministeerium
Lai tn 39 // Lai tn 41 | 15056 Tallinn
625 6101 | www.agri.ee, Facebook

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/