Maaelu Edendamise Sihtasutus
PRESSITEADE
07.07.2017. Viljandi

MES nõuandeteenistusel on Eesti esimene piimatoodete väiketöötlemise  ning aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemise konsulent.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistus sõlmis juuni lõpus lepingu Peeter Balõnskiga, kes pakub konsulenditeenust aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemise ning piimatoodete väiketöötlemise erialal.  Peeter Balõnski on esimene, kellele on Maamajanduse Infokeskusest peale kutseeksami läbimist väljastatud konsulendi kutsed nimetatud erialadel.

Viimastel aastatel on Eestis kiire tempoga lisandunud talusid, kus omatoodetud põllumajandustooteid töödeldakse erinevateks toodeteks. Seni on paljudel neist puudunud võimalus saada head nõu valdkonna spetsialistilt, kuna väiketöötlemise alal ei olnud ühtki kutsetunnistusega konsulenti, mis ei võimaldanud nõuandeteenustele rakendada maaelu arengukava vahenditest antavat nõuandetoetust.

Peeter Balõnskil on pikaajalised kogemused tootearendaja ja tehnoloogina Meieri Tootmise ASis, Maag Piimatööstusest, Tallinna Piimatööstus ASis kui ka Läti ja Leedu piimatööstustes. Ta on tegelenud nii olemasolevate toodete kvaliteedi parandamise kui ka uute toode arendamisega ning töötanud välja hulga erinevate maitsetega jogurteid, kohupiimakreeme,  kodujuustusid, laabijuuste, kohukesi kui ka maitsvaid kohupiimakreeme  kisselliga. Lisaks on juhtinud mitmete toomisliinide käikulaskmist ja töösse juurutamist.

„Need väljakutsed on olnud just niisugused, mis juurutamisel annavad rahulduse ja energia aina edasi minna“ sõnas Balõnski ise. Peeter Balõnski on töötanud ka viinatööstuses, kus töötas välja ja  juurutas nii alkohoolseid tooteid (viin, liköörid, džinn, glögi jm) kui ka erinevaid siirupeid. Pikk teenistuskäik on viinud teda ka Eesti Maaülikooli Polli katseuuringute tehasesse, kus tal on tulnud koostööd teha üle 40 koostööpartneriga ning juba nendega koos juurutada ja toota mahlu, püreesid, mahlajooke, marjajahusid ja veel palju muid tooteid, mida olemasolevad seadmed ja loov mõistus suutis genereerida ja välja töötada. „Töötades Polli katseuuringute tehases sai selgeks kui palju abi siiski väiketootjad vajavad ja kui sul on kogemused sellel alal, siis tekkiski mõte neid laiemalt jagada“ selgitas Balõnski oma koostööd MES nõuandeteenistusega.

Konsulendi töö eesmärgiks on anda kliendile erialast nõu. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast koondab ja edastab konsulent kliendile vajaliku teabe  ning  juhendab klienti, arvestades kliendi vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid.

„Põllumajandus- ja maamajandustootjatele pakutavad nõuandeteenused on maaelu arengukava vahenditest toetatavad kuni 90% ulatuses nõuandeteenuste hinnast. Nõu saaja maksab ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb MES“ selgitas MES nõuandeteenistuse juht Leho Verk, miks on mõistlik kasutada nõuandeteenistuse konsulentide teenuseid.

Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

MES nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente.

Olenevalt nõustamisvaldkonnast on nõuandeteenused toetatavad valdavalt 90% ulatuses, finantsnõuanne kuni 50%. Väikestele ja alustavatele ettevõtetele mõeldud mentorlus on toetatav 100%. Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.

Lisainfo:
Jane Lumiste
Tel 648 4920
jane.lumiste@pikk.ee