Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse istungi protokolli nr 35 otsuse nr 6, „Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali suurendamine ja raha eraldamine“, kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu 13.08.2018.a, väike ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele ebasoodsatest ilmastikutingimustest ning kliima- ja loodusnähtustest tingitud olukorra leevendamiseks käibekapitali laenu tingimused.

Laenusumma maksimaalne suurus on 100 000 eurot ning intressimäär minimaalselt 4%. Käibekapitalilaenu pikkus on maksimaalselt 3 aastat. Tagatis peab katma vähemalt 50% laenusummast.

Käibekapitali laenu taotlemise täpsemad tingimused ja taotlemise vorm on leitavad MES kodulehel (laenude alamlehel) (http://www.mes.ee/kaibekapitali-laen-vaikese-ja-keskmise-suurusega-pollumajandustootjatele).

Taotlusi hakatakse menetlema peale finantsvahendite laekumist MESile.

Rohkem infot:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
tel: 648 4064