Vastuseks hobusekasvatajate väitele, et praegune toetuste süsteem mõjub hobumajandusele pärssivalt, annab põllumajandusministeerium teada, et lisaks erinevatele EL ühise põllumajanduspoliitika pindalatoetustele on hobuste kasvatamise ja hobumajandusega tegelevatel majapidamistel olnud võimalus taotleda erinevaid maaelu arengukava 2007-2013 investeeringu- ja loomapõhiseid toetusi.

MAK 2007-2013 raames on hobusekasvatajad saanud järgmisi toetusi:

Meede 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused. Hobustega seotud koolituste ja infopäevade läbiviimiseks ning trükiste koostamiseks on toetust määratud 9 projektile summas 39 115 eurot. Nendest 3 projekti on katkestatud, ülejäänud projektidest 5 on lõpetatud ja 1 lõpetamata.

Meede 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine. Meede 1.2 raames on kokku esitatud 1016 projekti, millest heakskiidu on saanud 415 projekti (40,8% taotlustest) summas 16 miljonit eurot. Hobusekasvatuse valdkonnas on esitatud 20 taotlust, millest heakskiidu on saanud 6 (30% taotlustest) toetussummas 239 945 eurot.
Meede 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse. Meede 1.4.2 raames on esitatud 586 taotlust, millest heaks on kiidetud 418 taotlust (71,3% taotlustest) toetussummas 88,3 miljonit eurot. Hobuste pidamiseks on meetmes 1.4.2 esitatud 3 taotlust, nendest heakskiidu on saanud 2 taotlust (66,7% taotlustest) summas 98 825 eurot.
 

Loe artiklit edasi Maalehest