Avaldatud: 30. detsember 2014Kategooriad: Uudised

Statistikaameti selle aasta viimases kvartalikirjas on muu hulgas vaatluse al­la võetud olulisemad muudatused Eesti põllumajanduses pärast 2010. aasta põllumajandusloendust.

Põllumajandusmaa pind on kolme aasta­ga suurenenud peaaegu 17 000 hektari võrra, ulatudes ligi 958 000 hektarini, tõdeb statis­tikaamet oma ülevaates.

2013. aastal oli Eestis 8400 loomi pidavat majapidamist ja 2010. aastaga võrreldes on nende arv 1300 võrra vähenenud. Vähemaks on jäänud igat liiki loomade pidajaid. Seejuu­res ei ole ühtki liiki loomi oluliselt vähem pi­dama hakatud ja veiste arv on põhiliselt liha­loomade arvel hoopis 9% kasvanud – neid oli 2013. aastal 261 900.

2013. aastal oli Eestis kokku 3800 veise-pidajat. 78% veistest (2010. aastal 77%) peeti vähemalt l00pealistes karjades, kust on tul­nud ka peaaegu kogu veiste juurdekasv.

2010. aastaga võrreldes on vähemaks jää­nud põhiliselt alla l0pealiste karjade pidajaid ja veiste arv ongi vähenenud peamiselt just nendes karjades.

Kuigi seakasvatajaid on jäänud poole vä­hemaks ehk nende arv on kahanenud ligi 800 võrra, on sigade arv vähenenud vaid 10 000 võrra ehk 2%, olles 2013. aastal 379 000. See­juures peetakse 97% sigadest vaid 54s vähe­malt 1000 seaga majapidamises.

Kuigi tootmise kontsentratsioon on sea­kasvatuses olnud ammu väga tugev, on üle l000pealiste karjade osatähtsus seakasvatuses suurenenud viimase kolme aastaga veel 2%.

2013. aastal oli põllumajanduslikes ma­japidamistes põllumajandustööga seotud 49 600 inimest, sealhulgas 13 300 alalist ja 4800 ajutist töötajat ning 31 500 valdajat ja pereliiget. Võrreldes 2010. aastaga on alaliste töötajate arv suurenenud 400 ja peretööjõud vähenenud 8200 võrra. Seega on tööjõud vä­henenud just peretööjõu arvelt.

Kokku tehti 2013. aastal põllumajandus­likes majapidamistes põllumajandustööd 22 000 inimaastat ehk ATÜd ehk aasta tööjõuühikut (aasta tööjõuühik ATÜ on 1800 töötundi).

Samas üle kahe kolmandiku Eesti põllu­majanduslikest majapidamistest on niivõrd väikesed, et neis ei jätku täisajaga põlluma­jandustööd isegi ühele inimesele. Enam kui pooltes majapidamistes tehakse aastas põllu­majandustööd alla poole inimaasta.

Kõigist põllumajanduslikes majapidamis­tes töötavatest inimestest 30 protsendil ehk 13 300 inimesel on majapidamises täistööajaga töökoht. Neist 9400 on alalised tööta­jad ja ülejäänud täistööajaga peretööjõud.

Põllumajandus muu­tub, kindlasti ka 2015. aastal.

Head uut maamajandusaastat! 

30.12.2014, Peeter Raidla, Pärnu Postimees (erileht), lk 3. 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/