Nõuandev nõukoda

Nõuandev nõukoda2019-11-19T16:17:19+00:00

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandev nõukoda on sihtasutuse nõuandev organ sihtasutuse nõuandeteenistust puudutavates küsimustes. Nõukoda on moodustatud põllumajandustootjate ja põllumajandussaaduste töötlejate, teadus- ja arendusasutuste ning Maaeluministeeriumi esindajatest. Nõukoja tegevus on suunatud nõuandeteenistuse tegevuse eesmärgi saavutamisele, milleks on arendada nõuande kaudu jätkusuutlikku põllu- ja maamajandust Eestis.

Nõuandeteenistuse nõuandva koja koosseis:

 • Aret Vooremäe, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor; asendusliige Rando Värnik, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor
 • Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige; asendusliige Olev Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukoja esimees;
 • Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees; asendusliige Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Liidu juhatuse liige;
 • Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor;
 • Helena Pärenson, Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna nõunik;
 • Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees;
 • Raimond Strastin, Eesti Aiandusliidu tegevjuht; asendusliige Raivo Külasepp, Eesti Aiandusliidu juhatuse esimees, Grüne Fee Eesti AS juhatuse liige;
 • Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu  võrgustikutöö osakonna juhataja;
 • Airi Vetemaa, Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige; asendusliige Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige.
 • Margus Voitk, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige, Kaasiku talu;
 • Mati Tuvi, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu liige; asendusliige Raul Maripuu, ETSAÜ nõukogu aseesimees, Valjala SK OÜ.

Nõukoja  põhiülesanne on kavandada nõuandeteenistuse tegevust, teha ettepanekuid nõuandeteenistuse juhtimiseks ning arenguks.

Nõuandetegevuse arengu suunamine toimub läbi:

 • nõuandeteenistuse jälgimise;
 • nõuandeteenistuse analüüsimise ja hinnangute andmise;
 • ettepanekute tegemise nõuandeteenistuse edasiseks arendamiseks, sealhulgas:
 • uute toetatavate nõustamisvaldkondade avamiseks ja nõuandetoodete väljatöötamiseks,
 • osalemiseks arendusprojektides, sh rahvusvahelistes projektides;
 • konsulentide koolitamiseks;
 • mentorite ja mentiide valikukriteeriumide kehtestamiseks ning mentorlussüsteemi korraldamiseks, sh tuleva aasta mentorklubi fookuse ja eesmärkide paika panemine;
 • kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamiseks.

Nõukoja ülesanneteks on ka:

 • sihtasutuse ja Maaeluministeeriumi vahel 01.07.2015 sõlmitud Käsunduslepingu nr 180 täitmise aruannete läbi arutamine enne nende esitamist Maaeluministeeriumile;
 • tegevuskava ja eelarve üle vaatamine, ettepanekute tegemine nende täiendamiseks ja parandamiseks;
 • konsulentide ja mentorite koolituskava kinnitamine;
 • Käsunduslepingu nr 180 lisa 1 punktides 13.2 –13.4 sätestatud nõustamisteenuste hindadest allahindluste rakendamise põhimõtete heakskiitmine;
 • tutvuda kord aastas kvaliteeditulemustega, anda hinnang kvaliteeditulemustele ning osaleda kvaliteedieesmärkide planeerimisel;
 • tutvuda kord aastas ülevaatega pakkumuses esitatud ja tegelikult osutatud nõustamisteenuste mahu, teenust osutavate konsulentide arvu ja konsulendi poolt aastas osutatud teenuste mahuga;
 • objektiivselt informeerida esindatavaid organisatsioone ja avalikkust nõuandeteenistuse arengutest;
 • vajadusel moodustada sisejuurdluse läbiviimiseks komisjon nõustamisteenuse osutamisega seotud vaiete ja kohtuasjade uurimiseks.

Nõuandva nõukoja koosoleku protokollid:
27.10.2015 koosoleku protokoll
13.01.2016 koosoleku  protkoll
01.12.2016 koosoleku protokoll
01.12.2017 koosoleku protokoll
16.01.2019 koosoleku protokoll