Nõuandev nõukoda

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandev nõukoda on sihtasutuse nõuandev organ sihtasutuse nõuandeteenistust puudutavates küsimustes. Nõukoda on moodustatud põllumajandustootjate ja põllumajandussaaduste töötlejate, teadus- ja arendusasutuste ning Maaeluministeeriumi esindajatest. Nõukoja tegevus on suunatud nõuandeteenistuse tegevuse eesmärgi saavutamisele, milleks on arendada nõuande kaudu jätkusuutlikku põllu- ja maamajandust Eestis.

Nõuandeteenistuse nõuandva koja koosseis:

− Maaeluministeeriumi ettepanekul Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna nõunik Helena Pärenson;
− Põllumajandusuuringute Keskuse ettepanekul maaelu võrgustikutöö osakonna juhata asetäitja Hanna Tamsalu;
− Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) ettepanekul ETKI direktor Andre Veskioja;
− Mahepõllumajanduse Koostöökogu ettepanekul juhatuse liige Airi Vetemaa; asendusliige juhatuse liige Merit Mikk;
− Eesti Maaülikooli (EMÜ) ettepanekul EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe; asendusliige majandus ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik;
− Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) ettepanekul EPKK põllumajanduse valdkonnajuht Meelika Sander-Sõrmus, asendusliige EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus;
− Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) ettepanekul ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko;
− Eesti Aiandusliidu (EA) ettepanekul EA tegevjuht Raimond Strastin, asendusliige EA juhatuse esimees ja Grüne Fee Eesti AS juhatuse liige Raivo Külasepp;
− Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi (ELVS) ettepanekul ELVS esinaineJane Mättik;
− Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) ettepanekul ETSAÜ tegevjuht Anu Hellenurme, asendusliige ETSAÜ nõukogu aseesimees ja Valjala SK OÜ esindaja Raul Maripuu;
− Eestimaa Talupidajate Keskliidu ettepanekul ETKLi nõukogu esimees Kalle Hamburg, asendusliige ETKLi juhatuse liige Kerli Ats.

Nõuandva nõukoja esimees on Kalle Hamburg.

Eesmärgid

Nõukoja  põhiülesanne on kavandada nõuandeteenistuse tegevust, teha ettepanekuid nõuandeteenistuse juhtimiseks ning arenguks.

Nõuandetegevuse arengu suunamine toimub läbi:

 • nõuandeteenistuse jälgimise;
 • nõuandeteenistuse analüüsimise ja hinnangute andmise;
 • ettepanekute tegemise nõuandeteenistuse edasiseks arendamiseks, sealhulgas:
 • uute toetatavate nõustamisvaldkondade avamiseks ja nõuandetoodete väljatöötamiseks,
 • osalemiseks arendusprojektides, sh rahvusvahelistes projektides;
 • konsulentide koolitamiseks;
 • mentorite ja mentiide valikukriteeriumide kehtestamiseks ning mentorlussüsteemi korraldamiseks, sh tuleva aasta mentorklubi fookuse ja eesmärkide paika panemine;
 • kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamiseks.

Nõukoja ülesanneteks on ka:

 • sihtasutuse ja Maaeluministeeriumi vahel 01.07.2015 sõlmitud Käsunduslepingu nr 180 täitmise aruannete läbi arutamine enne nende esitamist Maaeluministeeriumile;
 • tegevuskava ja eelarve üle vaatamine, ettepanekute tegemine nende täiendamiseks ja parandamiseks;
 • konsulentide ja mentorite koolituskava kinnitamine;
 • Käsunduslepingu nr 180 lisa 1 punktides 13.2 –13.4 sätestatud nõustamisteenuste hindadest allahindluste rakendamise põhimõtete heakskiitmine;
 • tutvuda kord aastas kvaliteeditulemustega, anda hinnang kvaliteeditulemustele ning osaleda kvaliteedieesmärkide planeerimisel;
 • tutvuda kord aastas ülevaatega pakkumuses esitatud ja tegelikult osutatud nõustamisteenuste mahu, teenust osutavate konsulentide arvu ja konsulendi poolt aastas osutatud teenuste mahuga;
 • objektiivselt informeerida esindatavaid organisatsioone ja avalikkust nõuandeteenistuse arengutest;
 • vajadusel moodustada sisejuurdluse läbiviimiseks komisjon nõustamisteenuse osutamisega seotud vaiete ja kohtuasjade uurimiseks.