Pindala- ja loomatoetuste infopäevad toimuvad 17. kuni 30. aprillini 2024. a

Maaelu Teadmuskeskuse, Eesti Maaelu Nõuandeteenistuse MTÜ ja konsulentide koostöös toimusid enne algavat pindala- ja loomatoetuste taotlusvooru kokku 10 infopäeva. Nende eesmärgiks oli selgitada põllumajandustootjatele 2024. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise nõudeid, sh muudatusi ning taotlemist e-PRIA keskkonnas.

  • Kaks infopäeva toimus veebis ning 8 kontaktsena.
  • Ühe veebiinfopäeva salvestus on avaldatud allpool
Maakond Koht Kuupäev Kellaaeg Lektorid
Veebis Veebis 17. aprill 10.00-15.00 Vaike Nõu, Lilia Kulli
Ida-Virumaa Maidla Rahvamaja, Lüganuse vald 22. aprill 9.00-14.00 Heiki Unt, Kaie Ilves
Tartumaa Waide Motell 23. aprill 10.00-15.00 Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra, Merry Aart
Raplamaa Märjamaa Rahvamaja 23. aprill 10.00-15.00 Lilia Kulli, Vaike Nõu
Veebis Veebis 24. aprill 10.00-15.00 Vaike Nõu, Lilia Kulli
Viljandimaa Viljandi (endine) MV saal 25. aprill 10.00-15.00 Olavy Sülla, Hillar Lilleste
Saaremaa Kuressaare Ametikooli aula 26. aprill 10.00-15.00 Jekaterina Näälik, Lea Toompuu
Võrumaa Navi Seltsimaja 26. aprill 10.00-15.00 Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra, Merry Aart
Hiiumaa Kärdla, (endine) MV saal 29. aprill 11.30-16.30 Jekaterina Näälik, Lea Toompuu
Järvamaa Türi Kultuurimaja 30. aprill 10.00-15.00 Liia Lust, Helle Rohtla

.

Infopäevad on osalejatele tasuta. Tegevust toetab  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“.