Avaldatud: 18. jaanuar 2019Kategooriad: Uudised

Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
18.01.2019

 

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et oma tarbeks võib põllumajanduslooma tappa ainult füüsiline isik. Põllumajanduslooma tapmist läbi viival isikul peavad olema vajalikud oskused ja teadmised. Loomseid saadusi võib tarbida üksnes loomapidaja pere.

VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup tõi välja, et Euroopa Liidu normides kasutatakse oma tarbeks tapmise kohta terminit „private domestic consumption“ ning see on üheselt mõeldud hõlmama põllumajanduslooma tapmist füüsilise isiku poolt enda ja oma perekonna toitmise eesmärgil. “See tähendab seda, et oma tarbeks tapmisel kasutatakse loomset toitu üksnes isiklikeks vajadusteks,” lisab Kaup.

Loomapidaja peab oma tarbeks tapmisel lähtuma loomatauditõrje seadusest ja loomakaitseseadusest, mille kohaselt ei tohi loomale põhjustada kannatusi. Samuti tuleb kasutada looma hukkamisel nõuetele vastavaid vahendeid ning kõrvalsaadused tuleb käidelda selleks ettenähtud kohas. “Veterinaar- ja Toiduamet võtab täiendava tähelepanu alla loomapidajad, kes tapavad loomi enda tarbeks, “ kirjeldab Kaup edasisi plaane.

VTA pöörab erilist tähelepanu toitlustusasutuses ja jaekaubanduses kasutatava liha päritolu kontrollile. Kindlasti ei tohi toitlustusettevõttesse ega kaupluste lettidele jõuda oma tarbeks tapetud põllumajandusloomade liha. Liha saab pärineda üksnes vastavat tegevusluba omavast või teavitatud põllumajandusloomade tapmisega tegelevast ettevõttest.

Loomapidaja, kes tapab looma oma tarbeks peab arvestama järgnevat:

  • et tagada loomade heaolu nende tapmisel peab tapjal olema pädevus ja teadmised ning nõuetele vastavad vahendid looma fikseerimiseks ja uimastamiseks;
  • oma tarbeks tapmisel tuleb tekkinud loomsed kõrvalsaadused käidelda nõuetekohaselt;
  • kui tapetakse oma tarbeks üle 24 kuu vanust veist ning üle 18 kuu vanust lammast või kitse peab loomapidaja teavitama sellest Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi ette;
  • sigade Aafrika katku riskipiirkondades tuleb sigade oma tarbeks tapmise puhul sellest eelnevalt teavitada maakonna veterinaarjärelevalveametnikku. Seda selleks, et oleks võimalik teostada sea tapaeelne ja tapajärgne ametlik kontroll ning vajadusel võtta ka proovid sigade Aafrika katku kindlakstegemiseks.

Veterinaar- ja Toiduamet osaleb lihaveisekasvatajate infopäevadel, kus käsitleb bioohutust. Lisaks võetakse fookusesse oma tarbeks tapmise ning selgitatakse seadusest tulenevaid kohustusi antud tegevusel. Infopäevad toimuvad 21.01 Keavas, 25.01 Märjal ning 05.02 Kõljalas.

 

Teate edastas

Elen Kurvits
Pressiesindaja

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/