Avaldatud: 22. juuli 2014Kategooriad: Uudised

Möödunud neljapäeval kor­raldas Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Kasepääl kalanduspiirkonna strateegia 2014-2020 väl­jatöötamiseks Jõgevamaa piirkondliku nõupidamise.

Mõttevahetus on üks aru­teludest, kus määratletakse selle perioodi strateegia tegevussuundi ja toetuse planee­rimise põhimõtteid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist. Kasepääl käidi muuhulgas väl­ja ka idee rajada Peipsi äärde kalakasvatus.

Peipsi Kalanduspiirkonna juhatuse esimees Urmas Pirk ja tegevjuht Kersti Oja andsid nõupidamise sissejuhatuseks ülevaate kalanduspiirkonna eelmisest rahastamisperioodist, mil toetuse said 144 pro­jekti kogusummas 41 miljonit eurot.

Omedusse paadisadam

"Enamik eraldatud rahast kulutati kalasadamate uuen­damiseks. Peipsi ääres nüüdisajastati kümmekond sadamat ja nii on siin välja kujunenud täiesti piisav võrgustik kalasa­damatest. Samuti suunati raha turismi arenguks, otseturustuseks ja kalandusettevõtluse mitmekesistamiseks," teatas Kersti Oja.

Kasepää vallavanem Jüri Vooder avaldas arvamust, et Peipsi kalanduspiirkonna tulevases strateegias võiks kajastuda vajadus ehitada Omedusse moodne paadisadam. "Harrastuskalamehi ja ka lihtsalt veepuhkuse nauti­jaid on palju, kuid võimalused paatide hoidmiseks kipuvad kitsaks jääma. Koht sadama ehitamiseks on Omedus ole­mas ja minu arvates leidub seal ruumi kümnetele paati­dele. Sadama rajamist tuleb alustada muulide tegemisest." Vooderi sõnul on olemas ka firma, kes huvitub uue paadisadama haldamisest.

Vooder soovitas edendada ka turismiettevõtlust, kus ka­lur oma suurema paadi või väikelaevaga turismihuvilise seltskonna kalaretkele viib ja soovi korral ka suupistetega kostitab. "Sellist turismiteenust on praktiseeritud mit­metes välisriikides," lausus vallavanem.

Peipsi äärde kalakasvatus

Veel ütles Vooder, et kutse­lised Peipsi kalurid on huvita­tud piirkonda kalakasvatuse rajamisest. "Ühe põhjusena ajendab kalakasvatust raja­ma piisavalt lühike püügiaeg. Omedu jõe ääres on mitmeid sobilikke kohti kalakasvatuse jaoks," rääkis omavalitsusjuht.

Urmas Pirgi kinnitusel on kalakasvatust Peipsi äärde ennekõike tarvis siiga silmas pidades, sest see kala ise ei taastu.

Kersti Oja sõnul on Peipsi kalanduspiirkonna uue aren­gustrateegia väljatöötami­seks toimunud nõupidamised ka Tartumaal, Põlvamaal ja Palamusel, kus olid koos väi­kejärvedega seotud isikud. Ida-Virumaal Alajõel saab mõttevahetus teoks 22. juulil.

"Nõupidamisele on oodatud kalandusettevõtted, esindajad omavalitsustest ja teistest­ki huvirühmadest ehk kõik, kes soovivad Peipsi piirkonna arenguküsimustes kaasa rääkida," ütles ta.

Jaan Lukas, 22.07.2014, Vooremaa, lk.3

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/