PRESSITEADE
Tartu, 27. juuni 2018

 2.maist 15. juunini laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) 14 833 taotlust pindalatoetuste ja maaelu arengukava (MAK)  loomatoetuste saamiseks. Taotluste taotlusalune pind hõlmab kokku 974 345 hektarit.

Esmakordselt sai tänavu taotlusi esitada ainult elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Vastusvõtu põhiperioodil  ehk 21. maiks laekus 13 709 taotlust, 1124 taotlust esitati hilinenult ning nende puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõige rohkem oli ühtse pindalatoetuse soovijaid (14 546) – see toetus ei eelda tingimata põllukultuuride kasvatamist, vaid seda võib saada ka rohumaa niitmiseks-hekseldamiseks, et hoida ära võsastumine ja umbrohtude levik. 963 147 hektaril kasvatatakse mitmesuguseid põllukultuure, viljapuid ja marjapõõsaid. MAK ohustatud tõugu loomade pidajad esitasid 667 taotlust 18 015 (sh 14 644 Eesti vutti) looma pidamiseks.

Maaelu arengukava toetusmeetmetest on populaarne keskkonnasõbralik majandamine (1475 taotlejat 450 715 hektaril), mahepõllumajandus (alustajaid ja jätkajaid on kokku 1817, hektareid187 823). Poollooduslikke kooslusi hooldavad toetuse abil 834 taotlejat 30 540 hektaril. Loomapidajate hulgas on jätkuvalt populaarne MAK loomade heaolu toetus, mida soovisid 1893 loomapidajat 261 411 põllumajanduslooma pidamiseks.

Kokku on erinevaid toetuseliike ligi paarkümmend. Sealhulgas oli teraviljakasvatajatel võimalus teatud tingimustel taotleda erakorralist toetust selliste põldude kohta, kust jäi mullu augustist oktoobrini rohkete sademete ja liigniiskuse tõttu talivili külvamata või külvatud talivili hävines. Erakorralist teraviljatoetust soovis 45 209 hektari kohta 573 põllumeest.

PRIA asub laekunud taotlusi menetlema, samuti algavad peatselt kohapealsed kontrollid, mis kestavad oktoobrikuuni. Otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell:  „Soovitame taotlejatel jälgida taotletud toetuste nõuete tähtaegu ja teavitada PRIAt aegsasti, kui mõne nõude täitmine ei ole mingisugusel põhjusel võimalik.“ Kogu vajalik info on PRIA kodulehel www.pria.ee (vt taimekasvatus, loomakasvatus), samuti saab helistada otsetoetuste infotelefonil 7677 679.

 

Erakorralise teraviljatoetuse maksab PRIA välja 30. septembriks. Otsetoetuste ja üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitatakse 1. detsembriks, otsused toetuste kohta 10. detsembriks. MAK toetuste maksimaalsed ühikumäärad on kehtestatud meetmete määrustes, otsused toetuste kohta kinnitab PRIA 10. veebruariks 2019.a.

 

Pressiteate koostas

Mai-Liis Sipria
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Teabeosakond
Tel: 7371 219 / +372 58 544 549
E-post: mai-liis.sipria@pria.ee