MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus korraldab MAK 2007 – 2013 II telje toetuste ja otsetoetuste infopäevad 15 maakonnas, mille eesmärgiks on selgitada tootjatele 2014. aastal rakendatavate MAK 2013 – 2014 II telje toetuste ja otsetoetuste saamise nõudeid, sh 2013 aastaga võrreldes tehtud muudatusi ning nn üleminekuaastast tulenevaid erisusi.

Peamised teemad, mida käsitletakse, on:

-2014 rakendunud NV nõuded
-muudatused  MAK  2007-2013  II  telje  toetuste  (Natura  2000  toetus põllumajandusmaale;  keskkonnasõbraliku  majandamise  toetus; mahepõllumajandusliku  tootmise  toetus;  ohustatud  tõugu  looma  pidamise  toetus; kohalikku  sorti  taimede  kasvatamise  toetus;  poolloodusliku  koosluse  hooldamise toetus;  loomade  heaolu:  loomade  karjatamise  toetus; Natura  2000  toetus erametsamaale) ning I samba pindalatoetuste taotlemisel;
-e-PRIA tutvustus.

Infopäevad toimuvad Põllumajandusministeeriumi tellimisel ja nende toimumist toetab Euroopa Liit.

Toimumise aeg, koht ja lektorid on lisatud tabelis. Infopäevad algavad kell 10.00.

Täiendavat infot saab maakondlikest nõuandekeskustest, kellede kontaktid leiab  www.maanou.ee ja www.pikk.ee   
 

MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus 
www.maanou.ee