Avaldatud: 11. detsember 2013Kategooriad: Uudised

Oktoobris jäi eksport eelmise aasta oktoobrist jooksevhindades 1% võrra väiksemaks. Enim mõjutasid ekspordi langust põllumajanduskaubad, neist oma­korda oli suurim mõju teravilja väljaveo kahanemisel.

Võrreldes eelmise aasta ok­toobriga vähenes tänavu ok­toobris kaupade eksport jooksevhindades 1%, enim mõjuta­sid ekspordi vähenemist põllu-majanduskaubad, teatas statis­tikaamet.

Põllumajandustoodangu väl­javedu vähenes eelmise aasta ok­toobriga võrreldes 17%.

Eelmine aasta erandlik. Eks­pordi vähenemine oktoobris tuli peamiselt teravilja väljaveo 52protsendisest vähenemisest, kommenteeris Swedbanki pea­ökonomist Tõnu Mertsina väliskaubanduse statistikat. "Põhju­seks eelmise aasta oktoobri väga suur eksport, mis tõstis võrdlusbaasi kõrgele," kommenteeris ta.

Samuti panustasid Mertsina hinnangul ekspordi vähenemis­se elektroonikatoodete ja kütus­te oluliselt väiksem eksport.

Ajutine põige. Piimakarjakasvataja Tõnu Post peab seda näita­jat lühiajaliseks. "Eelmisel aastal oktoobris oli müük lihtsalt palju suurem ja tänavu võib see taga­sihoidlikum olla. See ei tähenda, et see järgnevatel kuudel muutu­da ei võiks," märkis ta. "Võib-olla sattus tänavu teravilja müük oktoobri asemel mõne teise kuu peale," pakkus ta.

Piima ja piimatoodete müük käib Posti sõnul eelmise aastaga üsna samas mahus edasi.

Kommentaar

See tundub olevat ajutine muudatus

HELIR-VALDOR SEEDER

põllumajandusminister

Kuigi põllumajandustoo­dangu väljavedu vähenes tä­navu võrreldes möödunud aasta oktoobriga 17%, pole sektoris tagasilööki näha.

Mul ei ole statistilisi and­meid silme ees hetkel, aga kõ­hutunde järgi öeldes ma ar­van, et toiduainete puhul on mingil määral sisetarbimine suurenenud.

Statistika peab seda kinni­tama või ümber lükkama, aga mulle tundub, et üks põhju­si on see.

Teine põhjus peitub elus­loomade veo piirangus Vene­maale. Kui käesolevat aastat eelmisega võrrelda, siis meil on ju elusloomade vedu Ve­nemaale praegu praktiliselt null. Omal ajal kahel aastal järjest läks elussigadest prak­tiliselt 100% Venemaale. Eks sel on ka oma mõju protsessis.

Põllumajandussaadus­te tootmises ja toidutööstu­ses toimunud pigem positiiv­sed arengud. Ma ei näe praegu küll suurt negatiivset tagasi­lööki või põhjust negatiivseks tagasilöögiks sektoris. See sta­tistika tundub olevat ajutine lühiajaline turukonjunktuu­ridest tulenev muudatus. 

Äripäev, 11.12.2013 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/