Avaldatud: 25. august 2016Kategooriad: Uudised

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA

PRESSITEADE
25. august 2016

Põllumehed ei toeta PRIA ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse ümberkorraldamist

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit pöördusid tänase valitsuskabineti istungi eel riigihalduse ministri Arto Aasa poole, et väljendada vastuseisu Rahandusministeeriumi ettepanekutele, mis puudutavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuste andmisega seotud tegevuste ühendamist keskse rakendusüksusega ning Kredexi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ühendamist.

„Nii PRIA kui MES-i tõhus ja stabiilne tegevus mõjutab igapäevaselt nii meie liikmeid kui põllumajandus-, toidutootmise- ja maaelu valdkonna ettevõtteid laiemalt. Leiame, et Euroopa Liidu ühiste põllumajandus- ning kalanduspoliitikate spetsiifikat ja komplekssust arvestades on kõige otstarbekam, kui PRIA ja MES jätkavad iseseisvate asutustena,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Põllumajanduspoliitika keerukust arvestades näeme, et kavandatavad muudatused toetuste andmisega seotud tegevuste ümberkorraldamisel võivad kasu asemel oluliselt halvendada sihtgrupi ligipääsu ühiste põllumajandus- ja kalanduspoliitikate raames ettenähtud meetmetele. Rakendusasutustest sõltumatu bürokraatia maht ühise põllumajanduspoliitika rakendamisel on viimastel aastatel kasvanud ja tõenäoliselt kasvab veelgi, mistõttu on äärmiselt oluline, et sellele lisaks ei toimuks asjatuid ümberkorraldusi ja segadust,“ selgitas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo.

Põllumajandusorganisatsioonid nõustuvad oma ühises pöördumises Maaeluministeeriumi seisukohaga, et PRIA ja MES-i kui eraldiseisvate asutuste kaotamine ei saa nende klientide olukorda kuidagi parandada. Valdavale osale PRIA ja MES-i klientidest on just nende asutuste poolt pakutavad teenused eluliselt olulised ning tsentraalse rakendusüksuse moodustamine muudab pakutavate teenuste kasutamise pigem keerulisemaks.

Valitsuskabinetis on täna kavas arutada Rahandusministeeriumi ettepanekut, mille kohaselt peaksid Rahandusministeerium ja Maaeluministeerium kokku leppima, kuidas ja mis ulatuses ühendada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuse andmisega seotud tegevused keskse rakendusüksusega eesmärgiga, et aastast 2021 oleks üks riigi toetuste andmise asutus; seejuures tuleks plaani kohaselt 30. märtsiks 2017 ette valmistada ülesannete kesksele rakendusüksusele üleandmise ajakava. Lisaks on tehtud ettepanek koondada kõik kapitalile ligipääsu parandavad tegevused ühte asutusse SA Kredexi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse ühendamise kaudu.

Lisainfo:
Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, tel 5331 5198
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 520 5857

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/