Veterinaar- ja Toiduamet 
Pressiteade 
02.06.2014 
 

Maailma Loomaterviseorganisatsioon kinnitas Eesti head loomatervisealast staatust

25. – 30. maini 2014 toimus Pariisis Maailma Loomaterviseorganisatsiooni (OIE) 82 Üldkogu. Toimunud üldkogul  kinnitati Eesti head loomatervisealast staatust – Eesti on nüüdsest ametlikult madala veiste spongiformse entsefalopaatia ( BSE ) riskiga riik ning vaba hobuste aafrika katkust ja väikemäletsejaliste katkust.

Ametlikult kinnitatud staatused erinevatele loomataudide puudumise kohta riigis, loovad paremad ekspordivõimalused  loomadele ja  loomsetele saadustele.

Maailma loomaterviseorganisatsioon loodi 1924. aastal ning ühendab tänaseks 178 riiki.

Lisainformatsioon:
Ago Pärtel
Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor

www.vet.agri.ee