Avaldatud: 30. mai 2013Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
PRESSITEADE
Tartu, 30. mai 2013

PRIA alustab loomakasvatustoetuste maksmist

Sel nädalal tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsused märtsis esitatud  loomakasvatustoetuste taotluste kohta, määrates viit liiki toetusteks kokku ligi 19,9 miljonit eurot. Alates tänasest /30.mai/ jõuavad toetused ka loomapidajate pangakontodele.

Loomakasvatustoetuste taotlusi võttis PRIA vastu 2.-20.märtsini, piimasektori eritoetuse taotlusi said kuni 100-pealiste piimakarjade pidajad esitada veel 15. aprillini. Kokku laekus 4930 taotlust. Üleminekutoetused maksab PRIA välja mais-juunis, piimasektori eritoetuse määrab ja maksab detsembris.

„Toetuste ladusale menetlemisele aitas kaasa fakt, et tänavu täitis üle 43% taotlejatest taotluse elektrooniliselt e-PRIAs,“ märkis PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Ta juhib aga tähelepanu, et sarnaselt eelmisele aastale tuleb ka tänavu vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 73/2009 vähendada üleminekutoetuste summat neil, kel kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot.
Otsetoetuste hulka kuuluvad kõik looma- ja pindalapõhised üleminekutoetused, ühtne pindalatoetus ja piimasektori eritoetus. Üle 5000 € jäävat otsetoetuste summat vähendatakse 10% võrra ja mahaarvamine tehakse üleminekutoetustest. Kui otsetoetuste summa on üle 300 000 €, on vähendus üle selle jäävalt osalt veel 4%.
Möödunud aastal tõi vähendamiste rakendamine kaasa vajaduse luua selleks vajalikud IT-programmid ning loomakasvatustoetuste väljamaksmine lükkus aasta lõppu, mil tehti lõplikud arvestused nii pindala- kui loomapõhistest toetustest.
„Tänavu on meil IT-süsteemi arendused valmis, vähendamise kogemus olemas ning otsustasime vastu tulla tootjate soovile saada loomatoetused kätte juunis,“ ütles Tanel Trell. „Tegime vajalikud mahaarvestused juba praegu makstavatest loomatoetustest ning kellel tarvis, siis detsembris ka pindalatoetustest.“
Loomakasvatuse üleminekutoetust vähendati kokku 1,48 mln euro võrra 558 kliendil, kelle summa ületas 5000 eurot. Kes taotlevad lisaks loomatoetustele ka pindala-otsetoetusi, peaksid arvestama, et pindalatoetuste määramisel otsetoetuste kogusumma suureneb ja sel juhul tehakse vajadusel täiendavad vähendused või loomatoetuste tagasinõue.
Vähendamise arvestuse kohta saavad kõik, keda see puudutab, PRIAlt ka kirjaliku selgituse.

Loomakasvatustoetuste eesmärk on kompenseerida loomapidajatele osaliselt nende kulutusi, tõsta nende konkurentsivõimet ja motivatsiooni jätkata põllumajandussektoris. Üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, piimasektori eritoetust Euroopa Liit. Rohkem infot loomatoetuste ja toetuse saajate kohta vt PRIA kodulehelt www.pria.ee rubriigist „Loomakasvatus“.

Lisa 1
2013.a loomakasvatuse üleminekutoetuste taotlemine ja määramine

Toetuse liik Taotluste arv Toetuse saajate arv Määratud ühikud Määratud summa € pärast vähendusi Ühikumäär €
Ammlehma kasvatamine 1 572 1 563 33 091 2 131 664 64,77
Piima üleminekutoetus 1 296 1 289 622 531 835 13 032 827 0,02095
Ute kasvatamine 900 894 48 561 661 246 13,83
Ute üleminekutoetus 663 656 28 330 72 525 2,56
Veise üleminekutoetus 3 907 3 880 71 835 3 978 010 75,52
Kokku       19 876 272  

Lisa 2
2013.a loomakasvatuse üleminekutoetuste saajad maakonniti

Maakond Toetuse saajad Määratud summa €
HARJUMAA 221 1 077 176
HIIUMAA 178 292 899
IDA-VIRUMAA 143 492 999
JÕGEVAMAA 298 1 973 348
JÄRVAMAA 265 2 852 026
LÄÄNEMAA 250 814 834
LÄÄNE-VIRUMAA 355 2 410 749
PÕLVAMAA 263 1 267 213
PÄRNUMAA 434 1 930 492
RAPLAMAA 430 1 440 447
SAAREMAA 513 1 358 555
TARTUMAA 236 1 176 209
VALGAMAA 345 833 777
VILJANDIMAA 362 1 316 780
VÕRUMAA 601 638 769
KOKKU 4 894 19 876 272

Lisainfo:
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/