Avaldatud: 29. aprill 2016Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 29. aprill 2016

Esmaspäeval, 2. mail algab PRIAs taotluste vastuvõtt maaharijatelt ja loomapidajatelt, kes soovivad saada pindalapõhiseid otsetoetusi ning maaelu arengukava keskkonna- ja loomatoetusi.

2.-23. maini ning hilinenult veel 24. maist 17. juunini on võimalik taotleda kokku paarikümmet liiki toetusi, mille hulgas on otsetoetused ning maaelu arengukava erinevad keskkonnatoetused põllumaale, poollooduslikele kooslustele ja Natura aladele, samuti ohustatud tõugu loomade ja kohalike sortide kasvatamiseks, loomade heaolu tegevusteks, piirkondlikuks mullakaitseks.

Tänavu taotletavate otsetoetuste maksmiseks on eelarves 114,5 mln eurot, maaelu arengukava hektari- ja loomapõhisteks toetusteks 57,5 mln eurot.

Uue rahastusperioodi uued toetused rakendusid valdavalt eelmisel aastal, aga tänavu on maaeluministeerium teinud meetmete määrustes ka muudatusi. “Kõige suurem muutus, mis puudutab enamikku taotlejatest, kehtestati rohumaade hooldamisel,” selgitas PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. “Kui taotlusaluseid rohumaid hooldatakse hekseldades, siis tohib heksli maha jätta kuni 15 protsendil taotlusalusest maast sõltumata taotletud pinna suurusest.” Ühtlasi on maade hooldamine üks otsetoetuse põhinõudeist ja kui seda ei järgita, jäetakse toetus sellisele maale maksmata.

Otsetoetuste taotlejatel tuleb jälgida, et neil ei väheneks taotlusega hõlmatud püsirohumaa pind. “Kui aasta teises pooles selgub, et püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse on Eesti riigi tasandil vähenenud üle 5%, siis tuleb püsirohumaa ülesharijatel see järgmiseks aastaks nõude täitmiseks vajalikus ulatuses tagasi rajada,” ütles Trell.

Kõigi toetusmeetmete kohta on nõuded sätestatud maaeluministri määrustega. Toetuste tutvustused, õigusaktid, vormid, taotluse täitmise kord jne on selgitatud PRIA kodulehel www.pria.ee. “Nõuetega palume toetuse soovijatel enne taotluse esitamist kindlasti põhjalikult tutvuda, sest nende täitmisest sõltub toetuse saamine,” rõhutas Tanel Trell.

Taotlused soovitab PRIA esitada elektrooniliselt e-PRIAs. Eelmisel aastal kasutas seda võimalust juba 70% taotlejaist. Mahetoetust, keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku mullakaitse ja kohalikku sorti taimede toetusi saab taotleda ainult e-PRIA vahendusel. Sealt saab klient vaadata ka oma eelmise aasta taotluse andmeid ja põlde.

Paberil juhendeid ja eeltäidetud vorme PRIA alates käesolevast aastast taotlejatele enam postiga koju ei saada. Infot ja materjale saab kodulehelt või küsides PRIA maakondlikest teenindusbüroodest, kus on ka kliendiarvutid e-PRIA kasutamiseks ning vajadusel abi arvuti kasutamisel. Teavet saab infotelefonil 7377 679. Tasuta abi pakuvad e-PRIAs taotluste esitajatele ka nõuandeteenistuse konsulendid (vt www.pikk.ee).

Pindala- ja loomatoetuste taotlejad on PRIA klientide suurim sihtgrupp. Tänavu on taotlejad oodata üle 17 000. Toetusi makstakse Euroopa Liidu ja Eesti eelarvest selleks, et aidata põllumajandustootjatel katta kulutusi ning hüvitada keskkonnasäästliku tootmise puhul tavatootmisega võrreldes väiksemaks jäävat tulu.

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/