Avaldatud: 10. detsember 2018Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Tartus, 4. detsembril 2018

 

PRIA alustas 3. detsembril otsetoetuste väljamaksmist. Võrreldes aastataguse ajaga alustati väljamaksetega nädal varem.

 

Juba esimesel maksete tegemise päeval said toetused kätte 14 406 põllumeest ja piimalehma kasvatajat. Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlejaid oli tänavu kokku 14 546 ja ÜPTd taotleti kokku 962 919 hektarile ehk 2242 hektarile rohkem kui 2017. aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlejaid oli 1096. Mitmed on taotlenud toetusi mitmest erinevast meetmest. Igat liiki toetus määratakse detsembrikuu jooksul erinevate otsustega ja raha võib taotlejate pangakontole jõuda erinevatel päevadel.

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 133,9 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem ja tõusnud on kõik ühikumäärad.

3.detsembril maksmisele suunatud otsetoetused

Meede Toetuse saajaid Summa
Väikepõllumajandustootjate kava 1412 819 608
Ühtne pindalatoetus (ÜPT) 12 902 81 500 388
Noorte põllumajandustootjate toetus 765 866 235
Piimalehma kasvatamise otsetoetus 1019 5 352 611
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 188 523 122
KOKKU   89 061 964

„Teame, et lõppev aasta on olnud maaharijatele põua tõttu keeruline ja loodame, et väljamaksed, mis algasid sel aastal nädal varem kui möödunud aastal, on taotlejatele suureks abiks raskel põlluaastal ning leevendavad ilmaoludest tulenevaid muresid,“ ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas.

Klientideni jõudvatelt summadelt on PRIA juba teinud vajalikud vähendused, tasaarveldused ja eraisikute toetustelt kinni pidanud tulumaksu. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivaile reeglitele tuleb vähendada ELis kogutava kriisireservi jaoks kõigi nende toetusi, kelle otsetoetuste summa ületab 2000 eurot – ületavat summat vähendatakse 1,411917%. Ühtlasi makstakse üle 2000 euro otsetoetusi saavatele taotlejatele proportsionaalselt tagasi eelmisel aastal kriisireservi kogutud ja kasutamata jäänud raha, mis on 1,260127 % taotleja üle 2000 euro jäävalt otsetoetuste summalt.

Järgneva kahe nädala jooksul plaanib PRIA kõik otsetoetused välja maksta. Lõplikud andmed makstud toetuste kohta ning toetuste maakonnapõhise jaotuse avaldame oma kodulehel siis, kui kõik otsused on kinnitatud. Kliendid saavad endaga seotud maksete ja otsuste andmeid vaadata vana e-PRIA teenusest „Maksed ja võlgnevused“.

 

Pressiteate koostas

Eveliis Padar
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7371219
53423747
eveliis.padar@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/