Avaldatud: 16. veebruar 2017Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 16. veebr 2017

Erakorralist kohandamistoetust soovib 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat

Möödunud nädalal lõppes PRIA vahendusel erakorralise kohandamistoetuse taotluste vastuvõtt piimalehmade ja sigade kasvatajatelt. Toetusteks eraldatud eelarve on kokku 16,16 mln eurot. Taotluse toetuse saamiseks esitasid 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat.

Pool eelarvest pärineb Euroopa Liidu eelarvest, pool Eesti riigilt. 21% eelarvest kasutatakse sealihatootjatele ja 79% piimatootjatele toetuse maksmiseks. Väikesemahulise tootmise abistamine põhineb asjaolul, et väiketootjad on piimaturu kriisiolukorra tõttu olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus ning sealihatootjate tegevust on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katk ja turuhäired.

Üks tingimus toetuse saamiseks, mille loomapidajad said valida, on tootmise mittesuurendamine (loomade arv ei suurene 1.maini 2017). See aitab kriisi tingimustes piirata piima ja sealiha pakkumist ja mõjub seega turgu stabiliseerivalt.

Toetusi sai taotleda mõlemas loomagrupis erinevatel tingimustel, mis seostuvad loomapidaja varasema majandustegevusega. Näiteks on piimalehmade kohta toetuse saamine seotud piima käitlemise või turustamise loa olemasoluga, sigade puhul sellega, millises nn katkutsoonis sigu peetakse. Piimalehmade puhul on loomade arvu aluseks  põllumajandusloomade register. Sigade arvu peab loomapidaja teatama registrile üks kord aastas 1. mai seisuga ning nende kohta, kes soovisid toetust taotluse esitamise kuupäeva sigade arvu alusel,  saab PRIA vajalikud andmed Veterinaar- ja Toiduametilt. Toetust ei maksta seakasvatajatele, kes on juba saanud Maaelu Edendamise SA-lt hüvitist seakasvatuse likvideerimiseks.

1.mai 2016 seisuga registrile teatatud sigade eest soovis toetust 58 taotlejat 157 750 sea ja 10 521 emise eest; 38 seakasvatajat soovisid toetust taotluse esitamise ajal peetavate loomade alusel, mida 1.maini ei suurendata. Nende sigade hulk selgub VTA kohapealsete kontrollide tulemusel saadavatest andmetest.
611 piimalehma pidajat soovivad toetust 1. dets 2016 seisuga peetud 75 699 piimalehma kohta ning 108 piimalehma pidajat taotlesid toetust 6810 looma kohta, lubades nende arvu 1. maini mitte suurendada.

Ühikumäärad sigadele on 8-27,24 eurot sõltuvalt sellest, millises katkutsoonis sigu kasvatatakse. Piimatootjale antava toetuse ühikumäära otsustab PRIA, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, millest on maha arvatud sealihatootjatele antava toetuse kogusumma, ning kõikide nõuetele vastavate piimatõugu lehmade arvu.

Piima- ja sealihatootjatele, kes võtavad kohustuse mitte suurendada oma loomade arvu, makstakse toetus välja pärast 1. maid 2017. Teistele planeerib PRIA toetuse väljamaksmise  hiljemalt märtsikuu lõpuks. Eraisikute toetustelt arvatakse eelnevalt maha tulumaks.
Rohkem  infot toetusmeetme kohta vt PRIA kodulehelt.

Pressiteate koostas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/