Avaldatud: 30. november 2017Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE

Tartu, 29.november 2017

51 kalurit on novembrikuu lõpuks saanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) positiivsed vastused taotlustele püügivahendite parendamise toetuse saamiseks. Kokku on toetusi määratud 2 114 367 eurot, kümme taotlust on veel menetluses.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“ tänavune taotlusvoor oli sel programmperioodil esimene. Taotlusvooru esialgne eelarve oli 780 000 eurot. Kuna huvi toetuse vastu oli nii suur, et juba esimesel päeval laekus toetuse-soove kaks korda eelarvest rohkem, siis suurendas Maaeluministeerium eelarvet 3 630 120 euroni ning PRIA sai taotluste vastuvõttu jätkata 30. novembrini. Kokku laekus kaluri kalapüügiluba omavatelt ettevõtjatelt 72 taotlust 2 955 183 euro saamiseks.

Toetusega soodustatakse Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel kindla silmasuurusega selektiivse ankurdatud mõrra kasutuselevõtmist. Samuti kehtestab määrus muid nõudeid püügivahendite omadustele. Rannapüügilaevade puhul toetatakse püügivahenditel spetsiaalseid materjale ja vahendeid, mis aitavad kaitsta hüljeste vastu.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul paistis taotluste menetlemisel silma, et võrdväärsete omadustega püügivahendite jaoks küsiti toetusi silmatorkavalt erinevate, sh üsna kõrgete hindade alusel. Kui kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga või kui ei ole selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotlejal eelarve koostatud, siis ei saa taotlus kulude mõistlikkuse eest vajalikku hindepunkti: miinimumnõuded pole täidetud ja PRIA-l pole võimalik toetust määrata.

„Andsime taotlejatele, kelle püügivahendite hinnad ei vastanud meie arvates turuhinnale, võimaluse oma hindade kujunemise arvutuskäiku selgitada. Selle tulemusena korrigeerisid püügivahendite valmistajad oma hindasid kas siis liiga kõrgete mõrra valmistamise töötasude või üleliigselt arvestatud mõrramaterjali arvelt,“ rääkis Ilves probleemi lahenemisest.  

 „Kuna selle meetme taotlusvoore võib tulla ka edaspidi, siis loodame, et taotlustes esitatud kulude ja turuhindadele vastavuse osas enam probleeme ei teki ja taotluste menetlemine kujuneb tulevikus sujuvamalt,“ ütles ta.

Püügivahendi parendamise toetust rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning Eesti riigieelarvest. Toetus makstakse välja siis, kui toetuse saaja viib taotluses kirjeldatud tegevused ellu ja esitab maksetaotluse. Samuti peab ta võimaldama PRIAl enne püügivahendi püügile viimist kohapeal kontrollida toetuse abil parendatud püügivahendi vastavust taotlusele ja hinnapakkumisele.

Andmeid määratud toetuste kohta saab  vaadata PRIA kodulehelt.
 

Pressiteate edastas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/