Avaldatud: 10. juuni 2016Kategooriad: Uudised

PRIA määras kiviaedade taastamise toetusteks 1,5 miljonit eurot
Pressiteade
Tartu, 10. juuni 2016

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras veebruaris esitatud taotluste põhjal 197 füüsilisele ja juriidilisele isikule kokku 1 1499 409 eurot toetust ligi 70 kilomeetri kiviaedade taastamiseks.

Maaelu arengukava kiviaedade taastamise meede on ellu kutsutud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust, luua elupaiku ning suurendada bioloogilist mitmekesisust. Perioodil 2014-2020 on selle toetusmeetme rahastamiseks planeeritud 2,5 mln eurot, sellest 1,5 mln tänavuseks taotlusvooruks.
Taotlusi toetuse saamiseks võttis PRIA vastu veebruaris – 492  taotlejat soovisid kokku saada ligi 3,8  mln eurot. Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses visuaalselt tuvastatav. Meetme määrus kehtestab teisigi nõudeid kiviaia asukoha, ladumisviisi ja mõõtude, kivide päritolu jm kohta ning kohustab enne töödega alustamist võtma muinsuskaitse-spetsialistilt konkreetse kiviaia taastamiseks nn määrangu.
Taotluste menetlemise käigus toimus ka Muinsuskaitseameti ekspertide kohapealseid kontrolle. Mõnelgi juhul selgus, et kiviaia asukoht pole looduses tuvastatav või on aed juba valmis. Palju oli probleeme selle tuvastamisega, kas taastatav kiviaed piirneb vähemalt 80% ulatuses põllumajandusmaaga, nagu määrus nõuab.
Kuna toetuse-soove oli eelarvest oluliselt rohkem, määras PRIA toetused hindamiskriteeriumide alusel koostatud paremusjärjestuse põhjal.
Taotlusi esitati küll 11 maakonnast, aga toetused määrati 9 maakonnas kiviaedade taastamiseks (vt tabel ja toetusesaajate nimekiri). Kõige arvukamalt on toetusesaajaid Saaremaal, kus tahetakse taastada üle 47 km kiviaedu.
Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamiseks on 60–90 cm kõrguse kiviaia puhul 16 eurot ja üle 90 cm kõrge aia puhul 25 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest. PRIA maksab määratud toetuse välja siis, kui toetuse saaja taastab määrangu-kohase kiviaia ja esitab selle kohta aruande. Aega on selleks kaks aastat toetuse määramisest arvates.
Lisa:
Kiviaia taastamise toetuse määramine maakondade lõikes 2016.a

 

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/