Avaldatud: 28. jaanuar 2016Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Tartu, 28. jaanuar 2015
PRIA maksis 2015. aastal 229 miljonit eurot toetusi

Möödunud aastal maksis PRIA 23 337  taotlejale toetusteks 229 205 109 eurot. 15 tegevusaasta jooksul väljamakstud summa jõudis kokku 2,65 miljardi euroni.
2014. a  makstud toetuste summat mullune ei ületanud, vaid jäi sellest 13% väiksemaks ning toetusesaajaid oli ligi 1300 vähem. Põhjuseks on EL kahe rahastusperioodi vahetumine.  2007-2013 maaelu arengukava (MAK) eelarvest oli jäänud kasutada alla 5%, samas uue perioodi toetusmeetmed hakkasid mullu alles rakenduma ning taotlemisest toetuse kättesaamiseni võib kuluda kuid või aastaid.

„Lisaks 229 miljoni euro väljamaksmisele tegime oluliselt rohkem, 283 miljoni ulatuses määramisotsuseid,“  ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas.  „Rakendus hulk uusi meetmeid, millega seoses tuli uusi nõudeid õppida nii PRIAl kui klientidel. Tööd oli PRIA-l palju!“

Kokku tegi PRIA väljamakseid 80 (ala)meetmest, millest 18 olid uued või ühekordsed erakorralised toetused seoses seakatkuga või keerulise turusituatsiooniga.

31. detsembril oli ka tähtpäev MAK 2007-2013 viimaste summade väljamaksmiseks. Kokku kasutati lõppenud perioodi 934,5 mln euro suurusest eelarvest ära 933,6 miljonit ehk 99,9%.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 eelarve on 107,1 eurot ja aasta lõpuks oli 96,05% sellest välja makstud. 31.detsembriks tuli PRIAle esitada viimased kuludokumendid investeeringutoetuste kättesaamiseks ja viimased väljamaksed toimuvad eeldatavalt aprillikuus.

„PRIA seisukohast oli 2007-2013 hea periood,“ on Kallase hinnang.  „MAKi lõpptulemus on parim võimalikest ja EKFi eelarve kasutamine läks viimasel aastal samuti tempokalt. Eesti on üks väheseid riike, kus EL-i auditid ei teinud üle miljoni euro suuruseid sanktsioone. Tänu sellele saime kõik saadaolevad toetused välja maksta.“

Mullu makstud toetustest suurima osa, 106,15 miljonit eurot, said üheksat liiki otsetoetuste taotlejad, keda on üle 17 000. Seitse toetust neist on uued. Detsembris valmis 97%  tsetoetuste otsustest, määramised-maksed veel kestavad.

MAK 2007-2013 toetusi 31 alameetmest maksis PRIA välja 74,7 miljonit eurot.  Poole sellest moodustavad põllumajanduslikud keskkonnatoetused. Noored põllumajandustootjad said tegevuse alustamiseks 8,7 mln eurot, 5,6 mln maksti LEADER-toetusi, 5 mln maamajanduse mitmekesistamise investeeringutoetusteks, jm. Kaheteistkümne EKF meetme toetusi maksis PRIA  2015.a välja 11,66 mln eurot. 

Uue MAK 2014-2020 esimesi toetusi  maksis PRIA 12,8 mln eurot viiest meetmest. Kuigi summa pole suur, toimusid uue MAKi 17 arengutoetuste ning 14 keskkonnatoetuse taotlusvoorud. Eelarve nende toetuste määramiseks on üle 202 miljoni euro, määramisi tehti 122,5 mln ulatuses ning määramised-maksmised jätkuvad.

2015. aasta oli eriti raske seakasvatajatele ja piimasektorile.  Euroopa Liit võimaldas Eesti piimatootjatele erakorralist abi ligi 6,9 mln eurot. Lisandus ELi ja Eesti riigi erakorraline toetus piimalehma- ja sealiha-sektorile, kokku 10,55 mln eurot. 

Jätkusid koolipiima ning koolipuuvilja ja -köögivilja programmid, mille toetamiseks maksis PRIA välja 2,46 mln eurot. Turukorraldustoetusi maksti kokku 0,56 mln eurot. 3,4 mln euro ulatuses toetas Eesti riik põllumajanduse ja kalandusega seotud tegevusi: koolitused ja praktika juhendamised, turuarendus jne.

PRIA kodulehel rubriigis „Statistika“ on andmed PRIA määratud ja makstud toetuste kohta aastate, meetmete, maakondade ja kohalike omavalitsuste lõikes.

Maakondade lõikes jaotusid 2015 väljamakstud toetused järgmiselt:


 

Pressiteate edastas ja lisainfot vahendab
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 5533739; 7371 215
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/