Avaldatud: 21. detsember 2018Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Tartu, 20. detsember 2018

 

27. detsembril alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) maaelu arengukava meetme „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ taotluste vastuvõttu. Toetuste jaoks on eelarves 22,5 mln eurot.

Taotlusvooru eelarve jaguneb nelja sihtgrupi vahel:

  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot;
  • piimatootmine – 7 250 000 eurot;
  • loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot;
  • muu põllumajandustootmine – 4 000 000 eurot.

Tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse abil saavad FIEd, äriühingud ja põllumajandussektori tootjarühmad soetada põllumajandustootmises vajalikke masinaid ja seadmeid, ehitada ja rajada tootmishooneid ja nende juurde kuuluvaid taristuid (sh niisutussüsteemid), teha investeeringuid bioenergia tootmiseks, rajada viljapuu- ja marjaistandikke, soetada mesindus- ja seenekasvatusinventari jne.

Kõik nõuded taotleja, kavandatava investeeringu ja toetuse saamise tingimuste kohta on sätestatud maaeluministri määruses, milles enne käesolevat taotlusvooru on tehtud olulisi muudatusi. Info taotluste esitamise, sh määrusemuudatuste kohta on  kättesaadav PRIA veebilehel.

Äriühingust taotlejal tuleb jälgida, et tema ettevõtte kahe eelneva majandusaasta aruanded oleksid taotluse esitamise ajal äriregistrist kättesaadavad ning majandusnäitajad, sh omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu vastaksid määruses nõutule.

Taotlust saab täita ja esitada elektrooniliselt e-PRIA vahendusel 27. detsembrist 2018 kuni 16. jaanuarini 2019. Mobiilsete masinate ja seadmete jaoks saab toetust taotleda eeldusel, et soovitu andmed on eelnevalt kantud Võrdlushindade kataloogi – seal kajastub ka piirhind, millest lähtuda toetuse taotlemisel. Kataloogi lisatavate andmete valideerimine toimub kuni 21. detsembrini (k.a) ja katkeb taotlusvooru ajaks.

Ühel taotlejal on programmperioodil 2014-2020 võimalik saada käesoleva meetme toetust kuni 500 000 eurot. Toetus moodustab abikõlblikust kulust kuni 40%, ülejäänud maksumus tuleb katta omaosalusega.

PRIA korraldab taotluste hindamise – meetme määrusega sätestatud hindamiskriteeriumid on nelja sihtgrupi jaoks erinevad. Nõuetekohastele taotlustele toetuste määramine otsustatakse eelarvete ulatuses vastavalt hindamisel saadud paremusjärjestustele. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 24. maiks 2019.

Investeeringu elluviimist võib alustada kohe taotluse esitamisele järgneval päeval ning projekt tuleb lõpetada kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates. NB! Kui toetus on saadud ehitustegevuseks, siis tuleb ühe aasta jooksul pärast toetuse määramist projektist ellu viia osa, mis moodustab vähemalt 20% toetatava ehitustegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest sel rahastusperioodil kokku 57 mln euroga. Saabuv taotlusvoor on kuues.

 

Pressiteate koostas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/