Avaldatud: 30. aprill 2013Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Pressiteade
Tartu, 30. aprill  2013

PRIAs algab 2. mail pindalatoetuste taotluste vastuvõtt

2. mail alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõttu.

Põllumeestel ja loomapidajatel on põllumajandustootmise edendamiseks, maaharimiseks ja keskkonna säästmiseks võimalik taotleda samasuguseid toetusi,  nagu eelmiselgi aastal. Need on ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus  ning hulk maaelu arengukava meetmeid: ebasoodsamate piirkondade, keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, poollooduslike koosluste hooldamise ning loomade karjatamise toetus, samuti  Eestile omaste ohustatud tõugu loomade ning kohalikku sorti taime ehk Sangaste rukki kasvatamise toetus. Veel saab PRIAst toetust NATURA 2000 alal asuvate põllumaade hooldamiseks. Erametsaomanikud saavad SA Erametsakeskus kaudu taotleda NATURA 2000 metsamaa toetust.

Nii toetusaluse maa pindala kui ka taotlejate arv on viimastel aastatel tõusnud ning ka tänavu ootab PRIA taotlusi rohkem kui 16 500 maakasutajalt.

Toetuse soovijatel on vaja esitada vormikohased dokumendid ning neil tuleb järgida toetustega kaasnevaid nõudeid, mida PRIA ka kontrollib. Nii vormide kui ka nõuete ja kohustuste kohta on üksikasjalik info PRIA kodulehel www.pria.ee . Teavet võib küsida PRIA maakondlikest büroodest ja infotelefonil 767 7679.

Toetustaotlusi saab esitada 2.-21. maini.  Ajavahemikus 22. maist 17. juunini saab dokumente ka hilinenult esitada, kuid siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta. Vajadusel võib kuni 17.juunini juba esitatud taotlusele uusi põlde lisada või pindalasid suurendada. 

PRIA soovitab esitada taotlused elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. e-PRIA süsteem aitab vältida vigu, sest kontrollib  paljusid andmeid juba sisestamise käigus ning juhib tähelepanu puudustele. e-PRIA teenuses „Minu põllud“ saab oma põldude piirid aegsasti digitaalselt ära joonistada ja pindalasid tegelikkusega võrrelda. Tänavu valmis ka analoogne e-teenus teenus „Minu niidud“ poollooduslike koosluste piiride märkimiseks ning selle toetuse taotlemiseks, sh alade kooskõlastamiseks Keskkonnaametis.

PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on olemas e-PRIA kliendiarvutid ning võimalus paluda töötajate abi e-PRIA kasutamisel. Bürood teenindavad kliente tööpäevadel kl 8.30-16 ning laupäeval, 11. mail kl 8.30-15.00.  Tähelepanuks Harjumaa klientidele – PRIA Harju büroo asub alates 26. aprillist Sakus, Teaduse tn 2.

Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuride ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 24. novembriks ning need toetused makstakse välja detsembris. Maaelu arengukava keskkonnatoetuste ühikumäärad on kogu programmperioodil 2007-2013 ühesugused,  neid toetusi makstakse 2014. astaa algul.

Pressiteate koostas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
tel  7371 215; 5533 739
e-post  maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/