Üheksateist Lääne-Virumaa loomakasvatajat asutasid mai lõpus Rakvere lihaühistu, mille kaudu hakatakse ühiselt loomi turustama.

Rakvere lihaühistu ja Rakvere piimaühistu tegevjuhi Priit Putko sõnul on enamik lihaühistu asutajaist ka piimaühistu liikmed, kes on aastaid koos toorpiima turustanud ning mõistavad ühistegevuse eeliseid. “Lihaühistu praegu 19 liikmest 18 on piimaveisekasvatajad, kellest kolm tegelevad kõrvaltegevusena lihaveisekasvatusega ja üks on spetsialiseerunud ainult lihaveistele,” rääkis Putko. Lihaühistu on huvitatud ka uutest liikmetest, kes tahavad koostööd teha.

Ühistegevuse abil on loomapidajail paremad müügitingimused ja võimalik saada kõrgemat hinda. Lihaühistu koondab piirkonna müüdavad loomad, mis loob eeldused saada arvestatavaks partneriks ka suurtele kokkuostjatele ja lihatööstustele. Näiteks võib juba tuua koostöö Rakvere lihakombinaadiga. Lihaühistu tegeleb praegu piima- ja lihaveiste ning piimaveiste vasikate müügiga.

Tähtsaimad koostööpartnerid on Rakvere lihakombinaat, kellele müüakse praakpiimaveised, ning EKSO Calves Trading OÜ, Raka Kogumiskeskus OÜ ja EAV Vianco OÜ, kellele müüakse piimaveiste pullvasikad. Kui lihaveisekasvatajatel on huvi, alustatakse koostööd Rakvere lihakombinaadiga lihaveiste müügiks.

Virumaa Teataja (13.06.2012)