EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
PRESSITEADE
24. oktoober 2017

Arutelud ELi ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle muutuvad tõsisemaks

Täna Tallinnas Riigikogu konverentsikeskuses toimuval Eesti põllumajanduse
aastakonverentsil arutatakse ELi ühise põllumajanduspoliitika
tulevikuväljavaateid. Konverentsil saavad sõna olulised poliitikakujundajad
nii Eestist kui väljastpoolt.

„Eesti keskseks seisukohaks on jätkuvalt, et ELi liikmesriikide
põllumeestele makstavate otsetoetuste tasemete ühtlustamisega tuleb jätkata,
et selle kaudu tagada võrdsed konkurentsitingimused kõikide liikmesriikide
põllumajandustootjatele,“ ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse
esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmus märgib siiski, et möödunud nädalal Euroopa Komisjonist lekkinud ÜPP
tulevikku käsitleva teatise mustand annab aimu, et Eesti põllumeeste ja
valitsuse täit tähelepanu vajavate teemade ring on otsetoetuste ühtlustamise
küsimusest märksa laiem.

Võtmeküsimuseks kujuneb kindlasti põllumajandusvolinik Phil Hogani poolt
välja pakutud uus keskkonnakaitse kontseptsioon ühise põllumajanduspoliitika
raames. Üldiselt tervitame voliniku ettepanekut muuta tänaseks väga
keerukaks muutunud põllumajanduspoliitika lihtsamaks, paindlikumaks ja
vähemate reeglitega tulemuste saavutamisele orienteeritud süsteemiks, kuid
senine kogemus on näidanud, et head mõtted takerduvad tihti ebaõnnestunud
rakendamise tõttu.

Sõrmuse sõnul teeb mõnevõrra murelikuks ka Hogani soov juurutada
otsetoetustele ettevõttepõhised maksimumtasemed, mis võib meie
põllumajandusettevõtete struktuuri arvestades hakata pidurdama Eesti
põllumajanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Kindlasti peaks seejuures
arvestama ettevõtete tööjõukulusid, et vältida toetuste piiramise
negatiivset mõju töökohtadele. Positiivsena võib välja tuua komisjoni
ettepaneku väiksemate ettevõtete toetamisel keskenduda nendele taludele,
kelle puhul sõltub eluks vajalik sissetulek põllumajandusest.

Konverentsil esinevad maaeluminister Tarmo Tamm, kes tutvustab Eesti
seisukohti ÜPP kujundamisel ja endine põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder, kes analüüsib Eesti varasemaid kogemusi põllumajanduspoliitika
läbirääkimistel. Euroopa põllumeeste ja põllumajandusühistute ootusi ÜPP
tuleviku osas tutvustab Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni Copa-Cogeca
peasekretär Pekka Pesonen. Lisaks meie põllumeeste esindajatele saavad sõna
ka meie naaberriikide Soome ja Leedu põllumeeste esindajad ning Eesti
Maaülikooli teadlane Ants-Hannes Viira. Konverentsi teises pooles annab
president Kersti Kaljulaid üle traditsioonilise Külvaja kuju konkursi Aasta
Põllumees tänavusele võitjale. Konverentsi kava ja ettekanded leiab EPKK
kodulehelt
<http://epkk.ee/uudised2/kutse-konverentsile-aasta-pollumees-2017-el-uhise-p
ollumajanduspoliitika-arengusuunad/> .

Lisainfo: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus,
tel 520 5857