Avaldatud: 28. august 2013Kategooriad: Uudised

Eile pälvis Helsingis aasta Läänemere-sõbraliku põllumajan­dustootja tiitli Juhan Särgava ja tema OÜ Saidafarm. Harju­maa mahetootjat toetati 10 000 euro suuruse auhinnarahaga.

1992. aastast tegutsev Saida­farm on üks Eesti säästva toot­mise pioneere, kes on kasutuse­le võtnud keskkonnasõbralikke ja säästlikke lahendusi.

Võidu tõi hiljutine uuendus. Nii rahvusvaheline kui ka Eesti eel­vooru žürii tõid esile ettevõtte säästvate ja uuenduslike meeto­dite rakendamist suures mahus. Näiteks võttis Saidafarm hilju­ti kasutusele loodust säästva vee taaskasutamise süsteemi.

Auhinda antakse välja koos Maailma Looduse Fondi, Eesti­maa Looduse Fondi, Läänemere Maade Talunike Keskkonnafoo­rumija teiste partneritega aas­tast 2009.

Konkursil osalevad Saksa­maa, Rootsi, Soome, Taani, Ve­nemaa, Läti, Poola, Leedu ja Ees­ti talunikud.

Varem on tiitli pälvinud Poo­la, Rootsi ning Soome põlluma­jandustootjad. Eestit on eelmis­tel aastatel sel konkursil esin­danud Viraito OÜ Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt.

Äripäev, 28.08.2013

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/