Avaldatud: 1. juuni 2012Kategooriad: Uudised

Järvamaa kutseharidust on läbi aastakümnete iseloomustanud armastus tehnika, tehnoloogia ja maaelu vastu.

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini sõnul annab kool traditsioonidele 21. sajandi näo. Eelkõige iseloomus­tavad seda väärtused, mida õpe­tajad endas kannavad ja mida nad tahavad edasi anda ka oma õpilastele.

"Meie kooli erialad on mit­mekesised. Siit leiab igaüks endale vajaliku. Vajalik oskus 21. sajandil on paindlikkus. Meie puhul tähendab see, et Järvamaa kutsehariduskeskuses saab õppida lisaks traditsioonilistele vormidele ka tsükli- ja indivi­duaalõppes. Oleme loonud või­maluse neile, kellel on jäänud kool pooleli – me arvestame teie eelmisi õpinguid. Enamgi veel, kui te oskate midagi väga hästi, aga teil pole diplomit, siis tulge saage haridus," ütleb ta.

Kutseharidust väärtustatakse

Eesti elanikkonna seas tehtud kutsehariduse mameuuringust selgub, et kutseharidust hinda­vad enim ettevõtjad ja juhid. Kutsehariduse baasil saadud ametid pakuvad tulevikuks eelkõige kindlat sissetulekut, püsivat töökohta ja võimalust töötada ükskõik millises riigis. Kutseharidusse on viimastel aastatel investeeritud ja inves­teeritakse endiselt märkimis­väärseid summasid – noori, kes teevad valiku kutsekooli kasuks, ootavad nüüdisaegsed õppekavad ja praktikabaasid, korda tehtud õppehooned ja ühiselamud.

Rein Oselin ütleb, et Säre­vere õppekohas on noorte seas populaarne põllumajanduslik eriala olnud taimekasvatus, loomakasvatus küll mõnevõrra vähem, kuid see on muutumas. Viimasel ajal tuntakse suurt huvi ka alternatiivide vastu nagu linnu- või karusloomakasva­tus. Alati on suur huvi olnud hobusekasvatuse eriala vastu.

Õppetöö tasemest annab tun­nistust asjaolu, et juba aastaid on noortalunike kutsevõistluse auhinnakohad noppinud Säre­vere õppurid.

"Kutsehariduskeskuses on palju kaasaegset ruumi ja me ehitame ennast uuemaks. Me oleme avatud, pädevad ja tasa­kaalukad. Meie arust iseloo­mustavad just need kolm sõna järgmisi aastakümneid. Ava­tud, pädevad ja tasakaalukad inimesed on elujõulised ning koos moodustavad nad edukaid kooslusi. Peame oma väljakut­seks aidata inimesi saada heaks igas mõttes: heaks kodanikuks, heaks töötajaks, heaks kaasla­seks ja heaks lapsevanemaks. Meil on selle jaoks plaan ole­mas," sõnab Oselin.

JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

Tallinna 46, Paide tel: 525 3736, kool@jkhk.ee www.jkhk.ee

JÄRVAMAA KUTSE­HARIDUSKESKUSE SÄREVERE ÕPPEKOHT

Põllumajandusõppe osakon­nas saab õppida põhihariduse baasil: hobumajandus 3 a, põllu­majandus 1 a, karusloomakasva­tus 1 a, põllumajandus 3,5 a.

Keskhariduse baasil: hobuma­jandus 2 a, hobumajandus (paindlik õppevorm) 2 a, karus­loomakasvatus 1 a, põllumajan­dus 1 a.

PÕLLUMEESTE TAIMELAVA

•• Põllumajanduslikku haridust on Türil omandatud aastast 1924.

•• 1. augustil 1924 registreeriti Türi täiendkool (varasem progümnaa-sium) Türi aiamajandusgümnaasiumiks. Tööd alustasid I, II, III klass. Seda aega peetakse Säre­vere tehnikumi alguseks.

•• Kool töötas avalike keskkoolide seaduste alusel, lõpetajad said õiguse minna ilma eksamiteta edasi õppima Tartu ülikooli või teistesse kõrgematesse õppeasutustesse.

•• 1936. aastal nimetati kool Türi aiamajanduskooliks. Sellest ajast võib kooli pidada täieõiguslikuks kutsekooliks. Pärast nelja aastat õppimist saadi aednikuabi kutse.

•• 1957. aastal hakati tehnikumis õpetama agronoome.

•• 1964. aastal liideti tehnikumiga Särevere sovhoos ja kool nime­tati ümber Türi sovhoostehniku­miks, kus õpetati nooremzootehnikuid ja nooremagronoome.

•• 1971 .aastast alates hakati Türi loomakasvatuskoolis õpetama kodumajandust ja ametinimetu­seks oli loomakasvatusmeister.

•• 1972. aastal nimetati tehnikum ümber Türi näidissovhoostehnikumiks.

•• 1975. aastal hakati peale zoo­tehnikute õpetama loomakasva­tuse mehhaniseerimise ja elektri­fitseerimise erialal tehnik-elektromehaanikuid.

•• 1977. aastal lõpetasid kooli vii­mased agronoomid.

•• 2004 pälvis Türi tehnika- ja maamajanduskool kutsekoolide kvaliteediauhinna.

•• 2007 oktoobris pandi nurgakivi Türi tehnika- ja maamajanduskooli 28 miljonit maksvale Eesti moodsaimale, nii-öelda õnnelike lehmade laudale.

•• 2008 liitusid Paide kutsekesk­kool ja Türi tehnika- ja maama­janduskool Järvamaa kutsehariduskeskuseks.

Signe Kalberg, Eesti Päevaleht (Elu maal), 31.05.2012
 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/