Avaldatud: 30. aprill 2014Kategooriad: Uudised
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Pressiteade
Tartu, 30. aprill 2014
 

Seakasvatajad saavad toetust taotleda
 
28. aprillil jõustus põllumajandusministri määrus, mis võimaldab loomapidajatel taotleda PRIAst seakasvatuse eritoetust. Taotluste vastuvõtt algab 2. mail. 
 
Euroopa Liidu eelarvest rahastatav toetusmeede rakendub Eestis tänavu esmakordselt. Toetuse eesmärk on parandada tootmisfarmides sigade heaolu, tõhustada farmide turvalisust ning ettevõtjate toimetulekut. 
 
Seakasvatuse eritoetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik tema nimele 1. mai 2013. a seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud sigade kohta. Samuti peab olema tema nimele 1. mai 2014. a seisuga registreeritud vähemalt ühele põllumajandusloomade loomühikule vastaval hulgal sigu. Toetust ei saa aga taotleda need, kel on mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustus seoses sigade pidamisega.

Taotleja peab kokku täitma kuut  nõuet, millest neli on meetme määrusega ette antud põhinõuded. Lisaks neile kohustuslikele põhinõuetele peab taotleja valima täitmiseks määruses soovitatud valikust  veel kaks nõuet. Põhinõuete hulgas on näiteks kohustused seoses sigade heaolu ja tervise järelevalvega, ventilatsiooni- ja alarmsüsteemiga, farmi tuleohutusplaani koostamisega jne. 

Täpsete nõuetega palume tutvuda meetme määruse ja PRIA kodulehe abil. Kodulehel on ka vajalikud vormid taotluse esitamiseks. Lisateavet saab infotelefonil 737 7679.

Taotluste esitamise põhiperiood kestab 2.-21. maini, pärast seda saab hilinenud taotlusi esitada veel 16. juunini. Siis aga väheneb toetuse summa 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Tulevase toetuse suurust arvestatakse loomade arvu põhjal. Ühikumäära kinnitab PRIA 24. novembriks ning toetuse määramise või mittemääramise otsused 1.detsembriks 2014.
 
Seakasvatuse eritoetuste maksmiseks on tänavu 2,6 mln eurot. PRIA hinnangul võib toetuse saamise tingimustele vastata umbes 200 loomapidajast klienti.  Tuletame seakasvatajatele ühtlasi meelde, et nagu igal aastal, tuleb ka tänavu teatada PRIA loomade registrile hiljemalt 15. maiks majapidamises peetavate sigade andmed 1. mai seisuga.
 

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
tel  7371 215; 5533 739
e-post  maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee
 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/