„Vastastikuse kaubavahetuse edendamisel Venemaaga on ühiseid huvisid, kuid elusloomade asemel eelistab Venemaa selgelt valmistoodangut," ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder pärast kohtumist Vene põllumajandusministri Nikolai Fjodoroviga.

„Arutasime minister Fjodoroviga võimalusi Eesti-Venemaa kaubavahetuse edendamiseks. Lahendus tuleb leida Euroopa Liidust elusloomade impordikeelule ja me otsime Venemaaga kokkuleppe võimalust. Peame aga arvestama, et Venemaa eelistab selgelt valmistoodangut," ütles minister Seeder. „Fjodorov andis oma ametnikele korralduse välja selgitada, millistel tingimustel saab Eesti kvoodi piires tariifivabalt sealiha Venemaale eksportida."

Eesti peamine huvi on piima ja piimatoodete ning liha ja lihatoodete eksport, kus Venemaa lähiaastail isevarustatust ei saavuta, lisaks kala ja kalatooted. Samuti on Eesti huvitatud teadus- ja arendusalasest koostööst.

Tihe koostöö on saavutatud taimekaitse valdkonnas, Eesti Maaülikool ning Sankt Peterburi Riiklik Agraarülikool on algatanud rahvusvahelise klastri „Agrotehnopol" loomise.

Kahe riigi ministrite hinnangul on hästi käivitunud Eesti-Vene põllumajandusalane konsultatiivrühm, mille järgmine istung toimub 24.-26. oktoobrini Eestis.

Õhtuleht, 11.10.2012