Aprillis 2024 toimub kolmepäevane koolitus innovatsiooni toetavast võrgustumisest ja meetoditest.
Täienduskoolitus on suunatud innovatsiooniprojektide läbiviijatele ja nõustajatele.

Koolitusel osalejatele pakutakse  6 kuu jooksul täiendavat konsultatisooni innovatsiooniprotsesside läbiarutamiseks koolitajate poolt.

Koolitus on üks CECRA koolitusprogrammi moodulitest, toimub projekti i2connect tellimusel, on üks osa Eesti teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) rakendamisest