Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Digipõllumajandus: täppisviljeluse innovatsioonid ja praktikad

31. oktoober 09:00 - 15:00

tasuta

Koolitus annab ülevaate täppisviljeluse ja digipõllumajanduse põhimõtetest ning tehnoloogilistest lahendustest, mis võimaldavad vähendada tootmise keskkonnamõju ja kasutada ressursse säästlikumalt. Koolitusel õpitakse analüüsima suurandmeid ja kasutama geoinfosüsteeme tegevuse optimeerimiseks. Samuti õpitakse koondama seadmetega kogutavat infot ja selle alusel tegema enda tootmise jaoks säästlikumaid ja kasumlikumalid otsuseid.

 

Koolituse sihtrühm:

  •  Põllumajandusettevõtete töötajad (agronoomid, põllumajandusnõuandjad, põllumajandusmasinate ja -seadmete tehnilise toe töötajad ning aednikud), kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada tehnoloogiliste lahenduste, digipõllumajanduse ja täppisviljeluse vallas, et vähendada keskkonnamõjusid, kasutada ressursse tõhusamalt ning edendada jätkusuutlikkust.
  •  Koolitusele on oodatud EMÜ töötajad.
  •  Koolituse sihtrühma ei kuulu eraisikud ja EMÜ tasemeõppe üliõpilased. 

 

Koolitus toimub auditoorselt, seitsme õppepäevana: 31. oktoober – 1. november, 14. – 15. november, 21. – 22. november ja 29. november 2024.
Õppetöö toimub kõigil koolituspäevadel kell 9.00-15.00.
(Lisainfo parkimisest, bussi/rongiga tulemisest ja majutumisest)

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik: 

  •  kuulumine sihtrühma;
  •  õigeaegne registreerumine koolitusele;
  •  tähtajaks esitatud motivatsioonikiri;
  •  piisav aeg ja valmisolek osaleda ettenähtud koolituspäevadel sh koolitus lõpetada.

 

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust “Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks”.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.

Koolituse koordinaator:
Liisi Veske
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 58 847 561
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A304
liisi.veske@emu.ee