Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Eesti toidupoliitika tegurid ja vedurid

24. nov. 2023 10:00 - 11:00

Tasuta

Tartu Biotehnoloogia Pargi ja EIT Food programmi koostöös korraldatavümarlaud “Eesti toidupoliitika tegurid ja vedurid” toimub Zoomis, 24. novembril kl 10:00-11:00.

Ümarlaua eesmärk on arutleda, kuidas suunata Eesti toiduvaldkonna terviklikku arengut tulevikus. Kuna meie toidulaud põhineb ka lähiaastatel suures osas põllumajanduslikul toidutoormel, siis on arutelu fookuses piisavate toiduvarude tagamine koostoimes põllumajandussektoriga.

Kõnelejad:

  • Andre Veskioja – Maaelu Teadmuskeskus, direktor; Eesti esindaja EIT Food RIS nõukogus

Lühiülevaade EIT Food poolt kokkupandud RIS3 juhendmaterjalist “RIS3 Guidebook – A call to action for agrifood policymakers and doers

Tegemist on praktilise juhendmaterjaliga, mis on mõeldud poliitikakujundajatele erinevates EL riikides leidmaks võimalusi innovatsiooni ja konkurentsivõime edendamiseks oma piirkonnas. Eesmärgiks on viia piirkondlikud nutika spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad kooskõlla Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika raamistikega, võttes siinjuures arvesse riikide majanduslikku, sotsiaalset ja tehnoloogilist konteksti.

Soovi korral saate juhendiga eelnevalt tutvuda, leiate selle kirja manusest.

  • Kristel Reim – Haridus- ja teadusministeerium, peaekspert
  • Hella Lood – Eesti Teadusagentuur, teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkonna juht

Ülevaade TAIE arengukava (2021-2035) fookusvaldkondade alusel koostatud Toiduressursside väärindamise teekaardi elluviimisest, mille uuendamine on planeeritud läbi viia 2026. aastal.

Teekaardis lepiti kokku, et kõige enam tuleb toiduressursside väärindamisel tähelepanu pöörata teaduspõhistele lahendustele, mis võimaldaksid kõige paremini uute toodete väljatöötamiseks ära kasutada toidu tootmisel tekkivaid kaas- ja kõrvalsaadusi ning jääke. Samavõrra olulised on teadus- ja arendustegevus, teadusmahukas innovatsioon ning tehnoloogiate arendamine, vaja on luua paremat teadmist ja lahendusi toidu ohutuse, säilivuse, kvaliteedi ja tervislikkuse tagamiseks, seejuures ka seoses pakendite mõjuga toidule.

 

Järgnevat arutelu juhib Piia Pääso (Polli Aiandusuuringute Keskuse juhataja).

Palume teil anda osalemisest märku 22. novembriks, täites selleks  registreerimisvorm: https://forms.gle/eVf2pQc69KJ8i3AbA

 

Kontakt:

Maris Väli-Täht

Projektijuht/Tartu Biotehnoloogia Park

email: maris@biopark.ee, tel: +372 56621301, www.biopark.ee