Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev: Agrorobootika: autonoomse täppisviljelusplatvormi ja selleks vajaliku taristu arendamine

10. okt. 2023 10:00 - 15:15

Tasuta

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Täppisviljeluse ideeks on efektiivne põllupidamine, mis arvestab põllu omaduste varieerumisega selle piires. Kohtpõhine põllupidamine eeldab tööde sidumist asukohaga ja analüüsi ning kokkuvõtteid erinevate taustaandmete ja tulemuste alusel.

Täppisviljelus algab andmete kogumisest. On seirekaardid, mullaproovikaardid ning saagikaardid. Põllutöömasinatel on vastavad andurid, GPS-seadmed, juhtimisseadmed, mis mõõdavad saagikust, niiskust, küttekulu jmt.

Suvel masinad töötavad ning salvestavad oma tegevuse. Pärast saagikoristust algab töö kabinetis, kus kogutud andmed kaardistatakse, sorteeritakse ja analüüsitakse, saadud andmeid võrreldakse riiklike andmekaartidega ning kõige selle alusel analüüsitakse oma põlde.

Saadud andmeid abiks võttes  saab prognoosida tulevasi saake, samuti korrigeerida tööplaane ning luua uusi strateegiaid.

 

Antud infopäeva eesmärgiks on tutvustada, millised on need andmeid koguvad seadmed, mida valdavalt meie põllutöömasinatel leidub ning kuidas neid kombineerida ja kohandada enda vajadustele vastavateks.

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ põllumajanduse digipöörde valdkonna raames ja selle toimumist toetab Euroopa Liit.

 

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud, nii füüsilised isikud kui ettevõtete esindajad.

Eriti ootame infopäevale teadmisi täiendama põllumajandustootjaid ja põllumajandustehnika müügi ning hooldusega tegelevate ettevõtete esindajaid.

 

Infopäeva korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo