Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Ettevõtlusega alustamine põllumajanduses (toimub Zoomis)

19. jaan. 2023 09:30 - 13:30

Infopäev jääb ära.

Ajakava:
9.30-10.00 seisenemine Zoomi
10.00-11.30 ettekanne
11.30-11.45 paus
11.45-13.30 ettekanne

Infopäeva sisu:

Infopäeva eesmärk on anda olulisemad ja peamised teadmised ettevõtlusega alustamise osas. Teemad on valitud praktilisest vajadusest, mille vajadust oleme tööalaselt klientide puhul kogenud. Soovime alustavatele ettevõtjatele anda soovitused ja juhised, et juriidiliselt ja maksunduslikult alustamisel vigu vältida. Infopäeval käsitletakse olulisemaid teemasid seoses juriidika ja finanstamajandusega. Seminaris käsitletakse järgmisi õiguslikke teemasid: ettevõtlusega alustamine, äriühingu liigi valimine, sh FIE ja OÜ erisused, FIE üleandmine ja tegevuse lõpetamine, üldised lepingulised teadmised, üldised teadmised ühinguõigusest. Seminaris käsitletakse järgmisi finantsalaseid teemasid: raamatupidamise sisseseadmine ja korraldamine, raamatupidamistarkvara valik, erinevate põllumajanduslike programmide kasutamise võimalused, põllumajandusettevõtte maksustamine, nõuandetoodete kasutamise võimalused, noore põllumajandustootja investeeringutoetuse taotlemise põhimõtted ja raha kasutamine, finantsinstrumentide kasutamise võimalused alustavale ettevõtjatele, pankade vaade ning nõuded alustavate ettevõtjate osas.

Lektorid:

Siim Maripuu on advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat. Oma igapäevatöös on ta pühendunud põllumajandussektori õigusnõustamisele, sealhulgas põllumajandusettevõtete ostu-müügitehingud, põllumajandustoetustega seonduvad vaidlused ning valdkonnaga seonduv igapäevane nõustamine (äriühingute toimingud, lepingute sõlmimine, läbirääkimised jms). Siim on läbi viinud rohkelt koolitusi erinevatel teemadel põllumajandusettevõtjaid ühendavatele liitudele, teinud koostööd veebi- ja muidu seminaride läbiviimisel Äripäeva ja selle teemaveebiga pollumajandus.ee ning on õpetanud majandusõigust Eesti Maaülikoolis.

 

Triin Luksepp on maamajanduse konsulent, haridus EMÜ maamajandusliku ettevõtlus ja finantsjuhtimine. Lisaks läbinud erinevaid ettevõtte juhtimise ja finantsalaseid täiendkoolitusi. Tegelenud tootjate põllumajandusliku finantsalase nõustamisega 2007.aastast. Osalenud erinevatel põllumajandusalastel koolitustel lektorina. Igapäevaselt tegeleb investeeringu – ja laenuprojektide nõustamise ja elluviimisega ning põllumajandustootjatele raamatupidamisteenuse osutamisega.

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondliku ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit

MAK_logo