Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Põllumajanduslike äriühingute raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine“

23. apr. 2015

Tartumaa

Põllumeeste Liit, Jalaka 48

Tartumaa

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 23. aprillil algusega 10.00 Tartumaa Põllumeeste Liidus Jalaka 48 tasuta infopäeva „Põllumajanduslike äriühingute raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine“ Lektor on Aino Vooro.

Teemad: Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid; raamatupidamise korraldamise põhimõtted; raamatupidamisprotsess, kontodele kirjendamine, korrigeerimiskanded, stornokanded; ostu- ja müügireskontro; varude liigid ja laoarvestussüsteemid; põhivara arvestus; bioloogilise vara arvestus; lühi- ja pikaajalised kohustused, laenud, tulevaste perioodide kulud; sihtfinantseerimise arvestus; omakapital; rentimise kontseptuaalsed alused; müügitulu kajastamise tingimused; kulude liigitamine; lähetus, sõiduauto kasutamise kord; majandusaasta aruanne kui infoallikas; raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad; kasumiaruande kaks skeemi: iseärasused, plussid, miinused; rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil); omakapitali muutuste aruanne; suhtarvuanalüüs: likviidsussuhtarvud, rentaablus, vara kasutamise efektiivsuse.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955. Kohvipausiks varuda 2,50 EUR.