Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Tartus: Toidu märgistamise ABC

20. okt. 2020

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga kaks samasisulist infopäeva (Tartus ja Jänedal), kus käsitletakse toidu märgistamise nõudeid.

Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise aspekte. Päev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

Päevakava*:

9:30-10:00 Osalejate registreerimine, tervituskohv
10:00-10:05 Sissejuhatus
10:05-11:00 Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded erinevates õigusaktides.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest – toidualase teabe määrus (EL) nr 1169/2011, teatud toidugruppide erinõuded, pakendamata toidu nõuded.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:00-11:10 Sirutuspaus
11:10-11:40 Toitumisalase teabe esitamine.

Mis on toitumisalane teave ja kuidas seda esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline toitumisalane teave on kohustuslik ja milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson

11:40-12:10 Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:10-12:20 Küsimused-vastused
12:20-13:20 Lõuna
13:20-13:50 Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga.

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammi (https://asp.nutridata.ee/et/avaleht) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht (Tartus)

Heidi Roos, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna spetsialist (Jänedal)

13:50-14:20 Toitumis- ja tervisealased väited.

Mis on toitumisalane väide ja mis on tervisealane väide? Millised väited on lubatud?

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-14:35 Küsimused-vastused. Rühmatööde tutvustamine.

Lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistuste analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Rühmatööd juhendavad ja arutelu viivad läbi Külli Johanson ja Tiiu Rand.

14:35-14:50 Energiapaus
14:50-16:00 Rühmatööd (märgistuste analüüsimine)
16:00-16:45 Rühmatöö tulemuste esitlemine, arutelu.
16:45-17:00 Kokkuvõte. Infopäeva lõpetamine.

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

Registreerumine ja täpsem info: toiduteave.ee lehel 

MAK_logo